O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůPlazi

užovka hladká (Coronella austriaca)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

užovka hladká (Coronella austriaca)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Užovka hladká je xerotermofilní had, který upřednostňuje suchá, k jihu exponovaná stanoviště. Osídluje biotopy stepního a lesostepního charakteru, jako jsou okraje lesů, výslunné kamenité a křovinaté stráně, staré kamenolomy, pískovny, vyskytuje se také v blízkosti zřícenin, rozrušených zídek, silničních a železničních náspů a podobně. Členitost terénu je významným znakem biotopu užovky hladké. Aktivita užovky hladké začíná na přelomu března a dubna. Období páření probíhá od dubna do května, může se však protáhnout i do června. Samice jsou ovoviviparní a zpravidla koncem srpna nebo začátkem září rodí mláďata. Vzhledem k ovoviviparii není tato užovka závislá na místech vhodných k inkubaci vajíček. Užovka hladká se živí zejména jinými plazy, ještěrkami, slepýši a někdy i jinými hady. Její kořistí se však mohou stát také drobní hlodavci, rejsci, mláďata a vejce ptáků a větší druhy hmyzu. Ukončení sezónní aktivity je na našem území v září nebo začátkem října. Zimuje často ve velkých skupinkách, a to i pohromadě s jinými hady. Jako úkryty vyhledává hromady kamení a dřev, dutiny pod kameny, nory hlodavců.

Celkové rozšíření

Užovka hladká je plošně rozšířena po celé Evropě s výjimkou Irska, Korsiky a Sardinie.

Rozšíření v ČR

Celé území České republiky leží uvnitř areálu rozšíření, ale její výskyt není souvislý a závisí na vhodných biotopech a jen ojediněle přesahuje nadmořskou výšku 500m n. m.

Ohrožení

Vzhledem k tomu že se tato užovka živí především ještěrkami a hady, jsou její populace ovlivněny celým potravním řetězcem. Jednotlivé populace jsou často vázány na prostorově omezené lokality, mohou být proto snadno ohroženy nevhodnými úpravami biotopů (likvidace hromad kamení, rozvalin, změny v hospodaření na lokalitě). Často bývá zaměňována se zmijí a zabíjena.

Péče o druh

Ochrana druhu by měla být založena na ochraně vhodných stanovišť. Důležitý je vhodný management ploch, které obývá (pastva, kosení, nepoužívání biocidů a nevypalování stařiny). Důležitá je také osvětová činnost, která by pomohla zabránit zbytečnému zabíjení hadů.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.