O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůPlazi

užovka stromová (Elaphe longissima)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

užovka stromová (Zamenis longissimus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Užovka stromová obývá prosluněné sušší biotopy (s možností nalézt vlhká místa) lesostepního charakteru – křovinami porostlé stráně, lesní průseky, řídké listnaté lesy apod. Otevřené krajině se vyhýbá. Součástí stanoviště jsou vždy roztroušené rostoucí dřeviny. Největší koncentrace jedinců je na výrazně členitých biotopech s velkým množstvím úkrytů (skalní štěrbiny, dutiny pod kameny, vykotlané kmeny) a vhodným místem ke kladení vajec (vykotlané dutiny stromů s trouchem, hnojiště, kupy tlejícího materiálu). Často jsou to místa antropogeního charakteru. Užovka stromová se objevuje na přelomu dubna a května. Přes den se sluní na osluněných místech, často několik jedinců po hromadě. Velmi dobře šplhá a plave. Kořist, kterou aktivně vyhledává tvoří většinou hlodavci, ptáci a jejich mláďata. Páří se na přelomu května a června. Z vajíček, které klade v červnu a červenci, se během září líhnou mláďata. Vhodná místa pro kladení jsou využívána po několik let a mnohdy i několika samicemi současně. Počátkem října vyhledává užovka zimní úkryty. Zimuje v dutinách stromů, ve skalních štěrbinách apod. Stejný úkryt používá často po několik let (v jednom úkrytu často zimuje několik jedinců).

Celkové rozšíření

Areál rozšíření užovky stromové tvoří státy Španělsko, Francie, Německo, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko a státy Balkánského poloostrova.

Rozšíření v ČR

Území České republiky leží na okraji areálu druhu. Rozšíření této užovky je rozděleno do několika izolovaných oblastí. Nejstabilnější a nejpočetnější je populace v okolí Stráže nad Ohří a v Podyjí. Další oblastí výskytu jsou Bílé Karpaty a Poohří.

Ohrožení

Naše populace jsou nejčastěji postihovány změnami biotopů, např. rekultivací za pomoci těžké mechanizace, zarůstáním neobhospodařovaných luk, odstraňováním skládaných zídek a jiných vhodných úkrytů, nedostatkem líhnišť nebo jejich likvidací v nevhodnou dobu, ztrátou zimovišť, rozebíráním hromad vyvrácených pařezů, překládáním nebo rozvážením kompostu v zimě, kácením dutých polovyhnilých stromů apod. Populace v okolí vesnic trpí predací kočkami a drůbeží. Jedním z hlavních negativních faktorů poslední doby je zvýšený autoprovoz a ošetřování příkopů a krajů silnic strojem na čištění příkopů.

Péče o druh

Ochrana populací spočívá v důsledné ochraně biotopů i všech jeho součástí (líhniště, úkryty, zimoviště). V některých místech výskytu jsou pro podporu populace této užovky zbudovávána hnízdiště a zimoviště.

Pro užovku je od roku 2008 realizován záchranný program, v rámci nějž jsou oblasti výskytu pravidelně monitorovány. Více informací na www.zachranneprogramy.cz

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.