O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůPlazi

ještěrka zední (Podarcis muralis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

ještěrka zední (Podarcis muralis)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

V České republice žije ještěrka zední v oblasti vápencových výchozů štramberského krasu v nadmořské výšce přibližně mezi 360 – 500 m. Ve většině případů se jedná o lomy, na jejichž dně je vyvinuto keřové a místy i řidší stromové patro. Ještěrky se zde zdržují převážně na sutích pod stěnami lomů a v dolních partiích nepoužívaných lomů, řídce porostlých bylinnou vegetací s roztroušenými keři. Místům zastíněným hustými vysokými stromy se ještěrky vyhýbají. Kromě teploty substrátu je důležitým, až limitujícím faktorem výskytu vlhkost. Ještěrka zední začíná aktivovat začíná v březnu a dubnu. Denní aktivita je jednovrcholová, ale v době letních veder dochází k výraznému posunu ke dvouvrcholové křivce. Páření nastává od dubna do června a kladení vajíček proběhne zpravidla měsíc po oplodnění do štěrbin skal či pod kameny. Mláďata se líhnou během srpna a září. Na přelomu září a října přestávají ještěrky aktivovat a přesouvají se na místa vhodná k zimování (úkryty v půdě, komposty apod.)

Celkové rozšíření

Areál ještěrky zední tvoří západní, jižní a jihovýchodní Evropa. Chybí pouze na Britských ostrovech, v Portugalsku a na ostrovech Středozemního moře. Na východě zasahuje nesouvislý areál k Černému moři. Severní hranici tvoří Německo, Česká republika, Slovensko a Ukrajina.

Rozšíření v ČR

Na území České republiky se ještěrka zední vyskytuje pouze v oblasti vápencových výchozů štramberského krasu.

Ohrožení

Vzhledem k tomu, že se jedná o druh, který se v ČR vyskytuje pouze na malém území, jsou jeho populace ohroženy především změnou a zánikem vhodného biotopů na tomto území. Ještěrka je především ohrožována antropogenním poškozováním nebo ničením důležitých struktur biotopu, přirozenou sukcesí bylinného, keřového a stromového patra, cíleným zalesňováním lokalit, odchyty za účelem chovu a prodeje terarijních zvířat a výkyvy klimatu.

Péče o druh

Základem je územní ochrana jediné lokality výskytu a nepovolování devastačních záměrů. Velmi důležité je taky udržovat stepní nebo lesostepní charakter lokality. Vhodnou údržbou biotopů je jejich spásání nebo sekání travního porostu a částečné odstraňování dřevin.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.