O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMechorosty

rašeliníky (Sphagnum spp.)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

rašeliníky (Sphagnum spp.)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

málo dotčený (LC)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Většinou velké mechy (obvykle přes 10 cm dlouhé) vytvářející volné či kompaktní trsy nebo polštáře zelené, žlutozelené, hnědozelené, hnědé až oranžové či purpurové až nafialovělé barvy. Lodyhy obvykle vzpřímené nebo ve vodě plovoucí, vzácněji i poléhavé, s neukončeným růstem, na spodní straně odumírající, zřídka dichotomicky větvené. Rhizoidy chybějí, přítomny pouze na lupenitém protonematu a u mladých rostlinek. Větve po 2 – 7 ve svazečcích nepravidelně přeslenitě na hlavní lodyze uspořádaných, na vrcholu lodyhy nahloučené a vytvářející plochou či vypouklou terminální „hlavičku“. Dvoudomé i jednodomé druhy. Antheridia a archegonia obvykle na oddělených větévkách. Sporofyt tvořen tobolkou a zduřelou nohou, prakticky bez štětu (štět velmi krátký), který funkčně nahrazuje prodloužená samičí větev (pseudopodium). Tobolka kulovitá nebo oválná (po otevření obvykle válcovitá), tmavohnědá až černá, s víčkem, avšak bez prstence a obústí. Uvnitř tobolky mohutná kolumela, obklopená sporogenní tkání. Výtrusy čtyřstěnné, poměrně velké (15 – 40 µm) (Váňa, 2006). Druhy rodu Sphagnum jsou bez výjimky rozšířeny ve vlhkých až mokrých, více či méně kyselých lesíních, mokřadních i vodních biotopech, na zastíněných skalách a především na rašeliništích a vrchovištích od nížin do horských poloh (Weddeling et al., 2002).

Celkové rozšíření

Kosmopoliticky rozšířený rod, celkový počet druhů se odhaduje ve střízlivých odhadech na 130 – 140. Počet známých druhů závisí na koncepci druhů, zvláště v sekci Subsecunda. V Evropě, kde se areál rašeliníků rozprostírá od severu až do Mediteránu s těžištěm rozšíření v atlantické a subatlantické oblasti západní Evropy, se uvádí podle dnešního pojetí 54 druhů. (Váňa, 2006; Weddeling et al., 2002)

Rozšíření v ČR

Na našem území se vyskytuje 35 druhů rodu Sphagnum (včetně druhu rašeliník Austinův (Sphagnum austinii), který je v současné době řazen mezi druhy regionálně vyhynulé (RE). Pro potřeby monitoringu druhů Směrnice o stanovištích je uvažováno jen o 34 druzích

Ohrožení

Pomineme-li, ohrožení konkrétních druhů rašeliníků, lze konstatovat, že rašeliníky a jejich biotopy (zejména rašeliniště) nejsou v ČR v současné době přímo ohroženy těžbou nebo jiným rozsáhlým využíváním a není proto nutné stanovovat opatření na jejich obhospodařování.

Péče o druh

Převážná část mokřadních a rašeliništních stanovišť je v ČR předmětem obecné ochrany v rámci velkoplošných nebo maloplošných zvláště chráněných území.

Literatura

Materiály AOPK ČR 2000-2011, Mechorosty ČR http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.