O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Roste na bahnitých nebo písčitých dnech vodních nádrží, které jsou díky způsobu využívání pravidelně obnažované (plůdkové rybníky nebo sádky). Dále se objevuje na obnažovaných dnech a říčních náplavech přirozených mokřadů soutoku Dyje a Moravy. Na těchto biotopech má nepravidelný výskyt v obdobích déle trvajícího sucha, kdy je snížena hladina vody. Velmi vzácně roste na občasně zaplavovaných polích a jediný výskyt má na uměle vytvořeném stanovišti - obnažené půdě nově vytvořeného mokřadu na Třeboňsku. Pušticka je jednoletý druh kvetoucí od června až do září. Rozmnožuje se drobnými semeny, která dozrávají ve dvoupouzdrých tobolkách. Šíří se vodou.

Celkové rozšíření

Puštička má euroasijský areál, roste v západní, střední, jižní a jihovýchodní Evropě, na sever zasahuje do severního Německa, na východ až do středního Povolží. V Asii je rozšířena od západní Sibiře přes Altaj až do Ochotské oblasti. Ve střední Evropě se vzácně vyskytuje ve všech našich sousedních státech a ve Švýcarsku.

Rozšíření v ČR

Puštička byla v Česku vždy vzácná, těžiště rozšíření má v Třeboňské pánvi, kde byla také v r. 2004 nalezena nová lokalita, vzniklá na obnažené půdě po managementovém zásahu v PR Novořecké močály. Dále roste v Budějovické pánvi a na Soutoku Moravy a Dyje, nově i na Znojemsku. V minulosti byla nalezena na několika lokalitách v Polabí, Podyjí, Pomoraví a vzácně i jinde.

Ohrožení

Většina lokalit má přechodný charakter, neboť k pravidelnému výskytu potřebuje puštička obnažený bahenní substrát, bez konkurence dalších druhů. Biotopy tohoto typu jsou u nás již velmi vzácné. V minulosti zřejmě tato stanoviště doprovázela břehy neregulovaných řek. Na rybničních biotopech a na sádkách se puchýřka může objevovat jen tehdy, pokud dochází k pravidelnému snižování hladiny vody, což se ne vždy podaří zajistit.

Péče o druh

Na přírodních stanovištích druh nevyžaduje žádnou péči, na sádkách a rybnících je třeba zajistit pravidelné obnažování dna, nejlépe v jarním období. Na mokřadu v Novořeckým močálech bude zřejmě zapotřebí periodicky opakovat zásah, který by odstranil konkurenční druhy a obnažoval vlhkou půdu.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.