O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

bolen dravý (Aspius aspius)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

bolen dravý (Aspius aspius)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

neznámý

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Dolní a střední úseky větších řek představují původní stanoviště druhu. Vlivem lidského působení se však bolen uchytil i v mnoha nádržích a jezerech. Mladí jedinci žijí hejnově, dospělci po přechodu na dravý způsob výživy se stávají více samotářskými. Kořist loví boleni většinou u hladiny, k čemuž mají přizpůsobena hluboce rozeklaná ústa. Dožívají se i více než deseti let a dosahují velikosti do jednoho metru.

Celkové rozšíření

Žije v řekách a vodách spadajících do úmoří Severního, Baltského, Černého a Kaspického moře. Západní hranici jeho rozšíření tvoří západní hranice povodí Labe. Na severu zahrnuje jeho areál rozšíření jižní část Švédska a Finska a část Norska východně od Osla. Na jihu a jihovýchodě areál výskytu zahrnuje povodí Dunaje. Vyskytuje se i v řekách Bulharska. Žije v povodí Kaspického moře a Aralského jezera. Dále na východě se vyskytuje i v řekách Tigris, Eufrat a Orontes.

Rozšíření v ČR

Původně osídloval dolní a střední úseky větších řek, v současné době se vyskytuje též v řadě nádrží. Boleny nalezneme v povodí Labe, Odry i Moravy. K výraznému rozšíření přispělo především intenzivní vysazování ze strany hospodařících rybářských organizací.

Ohrožení

V českých vodách není v současnosti ohrožen, existuje dostatek silných populací, v nichž se boleni sami rozmnožují.

Péče o druh

V příloze II směrnice o stanovištích bolen figuruje z důvodu nutné ochrany v rámci celé Evropské unie. Ochrana bolena dravého je v našich podmínkách zaměřena na původní populace, které jsou ponechány bez dalšího vysazování jedinců z jiných lokalit. Důraz je kladen na zachování dostatečných trdlišť a celkovou ochranu biotopu. Rybářské hospodaření není třeba měnit oproti stávajícímu.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.