O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (C3)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Sněženka roste v lužních lesích, doubravách, bučinách, suťových lesích, vzácně i na loukách od nížin až do hor. Je diagnostickým druhem podsvazů Ulmenion a Acerenion. Jedná se o geofyt s podzemní cibulí, ze které vyrůstají brzy zjara 2 listy a stvol s bílým květem. Plodem je tobolka, stvol se v době zralosti tobolky sklání k zemi. Semena mají malý zakřivený přívěsek, rozšiřuje je hmyz nebo tekoucí voda (při povodních, zvýšených průtocích, na prameništích, při březích potoků). V místech výskytu se zpravidla nacházejí velmi početné populace tvořící až kobercové porosty, nápadné zejména v jarním aspektu.

Celkové rozšíření

Sněženka podsněžník je evropským druhem s výskytem téměř po celé Evropě, vyjma Skandinávie, severního Německa a severního Polska. Roste od Pyrenejí, přes západní Francii po Bretaň, dále v jižní části Německa, v Itálii, ve Švýcarsku, v Rakousku, Česku a na Slovensku. Přes jižní Polsko zasahuje hluboko na Ukrajinu a úzkým výběžkem až za Don na jeho středním toku. Je známa z celého Balkánu. Sněženka zdomácněla v severní Americe, vyskytuje se v několika východních státech USA.

Rozšíření v ČR

Sněženka k nám pronikala pravděpodobně od východu; roste rozptýleně téměř po celé Moravě, v Čechách má autochtonní výskyt jen ve východní, střední, a severní části. Je hojná zejména v údolích velkých řek (Polabí, moravské úvaly aj.), kam byla splavena z původních nalezišť ve vyšších polohách. Původně lesní druh se usadil se i na loukách vzniklých vykácením lesů. V Čechách je rozšířen spíše v nižších polohách, na Moravě od nížin do hor, směrem na východ stoupá do stále vyšších nadmořských výšek, nejvyšší naleziště jsou v Beskydech a Javorníkách. Druhotné výskyty jsou se uváděny roztroušeně z celé ČR a to díky častému pěstování a zplaňování druhu. Sekundární lokality se nacházejí i v jižní a západní části Čech, kde druh původně nerostl. V České republice se dá předpokládat, že počet lokalit původního výskytu se bude blížit třem stům.

Ohrožení

Sněženka patří k našim nejčasnějším, velmi dekorativním bylinám a byla často trhána nebo přesazována do zahrad. Masové trhání květů, ale především přesazování do zahrádek mělo na tyto populace negativní vliv, proto je její zařazení mezi chráněné rostliny oprávněné. Sněženka patří i mezi léčivé byliny, celá rostlina je jedovatá a obsahuje několik alkaloidů. U nás byla v minulosti často nabízena na trzích nebo při pouličním prodeji, v současné době se sněženky prodávají již méně, pravděpodobně také díky kontrolám. Prodejce musí prokázat původ rostlin podle zákona CITES. V široké síti různých obchodních řetězců se objevují v prodejní nabídce cibule různých kultivarů, které jsou velkokvěté nebo plnokvěté a vhodnější k pěstování. Při intenzívním hospodaření v dobách socialistického zemědělství byly některé lokality sněženek zničeny při přeměně druhově bohatých luk na málodruhové, hnojené louky nebo dokonce pole. V současné době se sněženka na některé lokality pozvolna navrací. Největším ohrožením sněženek v současné době je zřejmě lesní hospodaření. Při holosečné těžbě jsou populace značně decimovány, po určité době se ale pravděpodobně alespoň zčásti zase navracejí do původního stavu. Sněženka je významnou součástí flóry mnoha velkoplošných i maloplošných zvláště chráněných území (CHKO Litovelské Pomoraví, Poodří, Pálava, Beskydy, několik desítek rezervací a přírodních památek), kde jsou ve většině případech přiměřeně chráněny i její biotopy.

Péče o druh

Na přírodních stanovištích sněženka nevyžaduje téměř žádnou péči, louky je třeba pravidelně kosit. Při hospodaření v lesích je třeba těžbu provádět v zimním období, bez výrazného narušení bylinného patra.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.