O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůSavci

plch lesní (Dryomys nitedula)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

plch lesní (Dryomys nitedula)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

-

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Plch lesní bývá u nás nejčastěji zastižen v listnatých a smíšených lesích, zejména v místech s četnými pasekami a křovinami a bohatým bylinným či keřovým patrem. Často osídluje hnízdní sruby, seníky a budky, kde způsobuje predaci hnízdících ptáků. Na rozdíl od ostatních našich plchů však obývá i čisté (kulturní) smrčiny. Příležitostně může být zastižen i mimo souvislý les (porosty dřevin podél vodotečí, zahrady, polní remízky). Rozpětí nadmořské výšky známých nálezů plcha lesního u nás sahá od 250 m n. m. v Opavské pahorkatině (Komárov, Kylešovice) do 1100 m n. m. na hřebenech Hrubého Jeseníku. Víc než 67 % dosavadních údajů však pochází z nadmořské výšky 300 - 600 metrů.

Celkové rozšíření

Je rozšířen od střední Evropy (Karpaty, Alpy) přes severní Itálii, Slovinsko a Balkán po evropskou část Ruska, Malou Asii a Kavkaz, dále žije ostrůvkovitě od Střední Asie až po severozápadní Čínu (Ťanšan). Krajně nejistý se zdá být kdysi udávaný výskyt v příhraničních oblastech Bavorského lesa a Smrčin.

Rozšíření v ČR

Představuje typický karpatský faunistický element, obývající především severomoravskou část Západních Karpat, Ostravskou pánev a dále pahorkatiny, vrchoviny a pohoří Východních a Středních Sudet. Nejzápadnější lokalitu výskytu plcha lesního z údolí říčky Zdobnice pod Velkou Deštnou publikoval bez příslušných nálezových dat; tento někdy zpochybňovaný nález koresponduje se staršími údaji o jeho výskytu v sousedním Polsku. Na západě a jihu ohraničují oblast současného výskytu nálezy z Hanušovické vrchoviny (Lesnice), Nízkého Jeseníku (Velký Újezd), Podbeskydské pahorkatiny (Štramberk) a Hostýnsko-vsetínské hornatiny (Halenkov), teprve relativně nedávno nalezené starší doklady výskytu z počátku 20. století posouvají jihozápadní hranici výskytu plcha lesního až na sever Drahanské vrchoviny. Celkově lze plcha lesního charakterizovat jako méně běžný a zoogeograficky významný druh s omezeným výskytem v severovýchodních oblastech našeho území, kde tvoří část severní hranice jeho celkového areálu rozšíření, z čehož vyplývá i jeho možná lokální vzácnost.

Ohrožení

Péče o druh

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.