O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Ježdík žlutý se zdržuje v hejnech hlavně v hlubších proudících vodách hlavního koryta řek, v hlubokých tůních pod ústím přítoků a v tůních pod jezy. Preferuje písčitý nebo kamenitý pevný substrát. Tento druh je typický bentofág, vyhledávající potravu v silně proudících úsecích se štěrkovým dnem. Má poměrně široké potravní spektrum, v kterém převládají larvy a kukly pakomárů, larvy chrostíků a větší korýši. Ke tření dochází v proudech na štěrkovém dně. Ježdík je krátkověká ryba, jejíž velikost nepřesahuje 30 centimetrů. Od ježdíka obecného (Gymnocephalus cernuus) a ježdíka dunajského (Gymnocephalus baloni) se odlišují vyšším počtem paprsků ve hřbetní ploutvi (16 a více).

Celkové rozšíření

Vyskytuje se v povodí Dunaje (v samotném Dunaji od delty nahoru nejméně až k Ulmu) a v řece Kamčija, která ústí do Černého moře jižně od Varny. Vyskytuje se i v Černém moři před ústím Dunaje.

Rozšíření v ČR

Na Moravě se znovu objevil v roce 2001 po téměř padesáti letech, a to v řece Vláře na území CHKO Bílé Karpaty, kam vytáhl ze slovenského povodí Váhu. Nacházen byl v Moravě k Hodonínu, v 19. století až k Olomouci, v Dyji až po soutok se Svratkou. V současnosti je znám jen z oblasti Soutoku (dolní toky Dyje a Moravy).

Ohrožení

Hlavním ohrožujícím faktorem je nedostatek vhodných stanovišť a omezení migrací vodními díly. Dříve tito ježdíci pronikali Moravou až k Olomouci a Dyjí k soutoku se Svratkou. V současnosti je výskyt omezen migračně prostupnými úseky toku od slovenských hranic. I proto druh vyžaduje vyšší stupeň ochrany.

Péče o druh

Nejdůležitější částí ochrany druhu je zbudování rybích přechodů na tocích, v nichž se vyskytuje a zachování rozsáhlejších proudných úseků se štěrkovým substrátem vhodným pro rozmnožování.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.