O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

drsek větší (Zingel zingel)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

drsek větší (Zingel zingel)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Drsek větší je proudomilný bentický druh, preferující štěrkovité nebo kamenité dno hlavního koryta řek, především v podhorské zóně. Málo pohyblivá ryba. Přes den se ukrývá na dně ve výmolech, mezi kameny nebo ponořeným dřevem. Pohybuje se krátkými poskoky nebo se posouvá po dně pomocí břišních nebo ocasní ploutve a loví larvy hmyzu a korýše. Ke tření dochází přímo v silném proudu na pevném substrátu. Drsek větší žije až jedenáct let, může dorůst maximálně půlmetrové délky.

Celkové rozšíření

Žije v povodí Dunaje, Dněstru a Prutu.

Rozšíření v ČR

Současnými lokalitami na našem území jsou pouze dolní toky řek Moravy a Dyje. V 19. století se vzácně vyskytoval až po Olomouc, v Dyji po soutok se Svratkou.

Ohrožení

Rozšíření je limitováno migračními bariérami na tocích a samotnou malou velikostí místní populace. Jedná se o velmi vzácnou rybu se specifickými nároky na prostředí, které bylo člověkem již negativně narušeno technickými úpravami toků a znečištěním vody.

Péče o druh

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.