O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

drsek menší (Zingel streber)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

drsek menší (Zingel streber)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Reofilní bentický druh, obývající silnější proudy řek v podhorské zóně, resp. hlavní tok velkých nížinných řek. Preferuje štěrkovité nebo kamenité dno. Leží podobně jako drsek větší na dně, kde si vyhrabává jamky. Pohybuje se podobně jako drsek větší skákavě. Tento druh je typický bentofág. Loví především larvy hmyzu, korýše, červy a též měkkýše. Při hledání potravy ryje rypcem ve dně. Je to krátkověká ryba.

Celkové rozšíření

Vyskytuje se v povodí Dunaje a Vardaru.

Rozšíření v ČR

Současnými lokalitami na našem území jsou pouze dolní toky řek Moravy a Dyje.

Ohrožení

Rozšíření je limitováno migračními bariérami na tocích a samotnou malou velikostí místní populace.

Péče o druh

Existence stabilní populace je závislá na dostatku vhodných proudných stanovišť s kamenitým či štěrkovým substrátem pro možné rozmnožování. Zprůchodnění toků a rozšíření potenciálně vhodných stanovišť napomůže zvýšení počtu jedinců.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.