O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

vranka obecná (Cottus gobio)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

vranka obecná (Cottus gobio)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

téměř ohrožený (NT)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, neboť je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. Živí se bentickými živočichy. O nakladené jikry pečuje samec. Vranka obecná žije maximálně osm let a dorůstá velikosti do 15 centimetrů. Oproti vrance pruhoploutvé (Cottus poecilopus) nemá na břišních ploutvých souvislé příčné tmavé pruhy.

Celkové rozšíření

Areál vranky obecné zahrnuje většinu Evropy. Chybí jen v Itálii, předhoří Kavkazu, v Řecku, Skotsku, na Jutském poloostrově a v Norsku. Východní hranice rozšíření sahá až k Uralu, na severu zasahuje až do povodí Pečory a na jihu na Krym.

Rozšíření v ČR

V České republice je rozšířena po celém území ve vhodném prostředí horských a podhorských toků.

Ohrožení

Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě a je také ohrožená především ničením obývaného biotopu. Toky horních částí povodí s vhodným kamenitým substrátem byly totiž často nevhodně upravovány (v rámci meliorací či protipovodňových opatření). Ohrožovat predačním tlakem ji mohou také lososovité ryby, především pstruh obecný (Salmo trutta), vysazované v nadměrných počtech.

Péče o druh

Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s kontrolou čistoty vod a se zamezením necitlivých technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu. Z rybářského pohledu je na většině území možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a početnosti nasazovaných lososovitých ryb.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.