O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůObojživelníci

čolek dravý (Triturus carnifex)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

čolek dravý (Triturus carnifex)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Těžiště výskytu tohoto druhu v ČR se nalézá ve výškách 200-300 m n.m. Druh žije v rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, zřídka i v zatopených příkopech, závlahových kanálech a požárních nádržích.

Biologie je velmi podobná čolku velkému a mezidruhové rozdíly jsou v současné době předmětem výzkumu. Čolci setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 3–4 měsíce. Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Rozmnožování předcházejí složité, druhově specifické svatební tance. Samice klade vajíčka na vodní rostliny a různé předměty. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a přibližně po třech i více měsících se proměňují v čolky. Velké druhy čolků jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospělé čolky nalezneme jak ve vodě, tak i na souši. Čolci zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření tohoto čolka tvoří Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Apeninský poloostrov a jihozápadní a jižní část Balkánského poloostrova.

Rozšíření v ČR

Výskyt tohoto druhu je zatím doložen pouze na jižní Moravě v okrese Znojmo z několika lokalit. Kříženci s čolkem velkým byli nalezeni i v jižních Čechách.

Ohrožení

Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, zasypávání jezírek v lomech komunálním odpadem, meliorace, chemizace a podobné zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako zvýšený autoprovoz, nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí osádky, odbahňování rybníka) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Dravé druhy ryb čolky přímo požírají, ryby živící se planktonem čolkům potravně konkurují a čolci jako méně pohyblivá a hůře přizpůsobivá skupina živočichů ustupuje, až vymírá. Obecně lze shrnout, že čolci trpí zánikem biotopů a zásahem do biotopů.

Péče o druh

V současné době je především velmi důležitá evidence a ochrana rozmnožovacích míst, vyhlašování územní ochrany lokalit s perspektivními populacemi a budování nádrží vhodné velikosti na místech, kde dnes větší vodní plochy chybí, nebo jako náhrada za místa s chovem dravých ryb či kachen.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.