O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMechorosty

mozolka skalní (Mannia triandra)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

mozolka skalní (Mannia triandra)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Drobná jednodomá, krátkověká játrovka upřednostňující stinné, vlhčí štěrbiny skal a zdí, čerstvé erodované strmé svahy a zvětraliny, jejichž pH se pohybuje mezi 7 – 8, ale toleruje i mírně osluněné a sušší stanoviště. Na vlhčích stanovištích je druh někdy schopen regenerace bočními inovacemi staré stélky. Z našeho území je uváděn z arsenikových odvalů, vápencových svahů, z hlinitých terásek erlánových skal, z nadmořských výšek 550 – 1070 m n. m.

Celkové rozšíření

Severní polokoule – Severní Amerika, Grónsko, střední a jižní Evropa, střední a severovýchodní Asie. V Evropě patří tento druh mezi montánní až subalpínský element s těžištěm rozšíření v Alpách.

Rozšíření v ČR

V ČR se v současné době vyskytuje pouze na jediné lokalitě PR Šumárník v Hrubém Jeseníku, která je na severní hranici evropského rozšíření tohoto druhu, historické lokality jsou známy ještě z Krkonoš.

Ohrožení

Na výskyt druhu negativně působí zejména nadměrný sešlap půdy v místě jeho výskytu, změny zastínění, pH a vodního režimu stanoviště. Z dalších přírodních jevů, které nejsou ovlivnitelné člověkem je druh ohrožen především sukcesí stanoviště vedoucí ke zvyšování zápoje vegetace, extrémním suchem a epizodickými událostmi typu svahové pohyby a sesuvy půdy, vývraty stromů, řícení skal.

Péče o druh

Recentně známá lokalita se nachází ve zvláště chráněném maloplošném území, kde je omezena návštěvnost, a tak i na druh negativně působící nadměrný sešlap. Sledování přítomné populace, které zde probíhá od roku 2000 ukázalo, že druh roste na sukcesně zablokovaném stanovišti, kde nehrozí zarůstání bylinami či dřevinami, není proto nutné zde v rámci péče do porostů okolní vegetace jakkoliv zasahovat.

Literatura

Materiály AOPK ČR 2000-2011, Mechorosty ČR http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.