O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMechorosty

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Dvoudomý, dlouhověký, světlomilný druh vyskytující se v listnatých i smíšených lesích s relativně vysokou stálou vlhkostí vzduch, epifyt na borce listnatých stromů (dub, olše, osika, buk, lípa, jasan) v nížinách až montánním stupni, v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí, upřednostňuje substrát s vyšším pH a s vyšším obsahem bází a živin. Udává se rovněž epiliticky z nevápnitých skal (nevyřešenou otázku zůstává, zda se v těchto případech nejedná o záměnu za formy druhu D. fulvum). Recentně známé populace druhu v ČR jsou pouze sterilní. Jedná se o konkurenčně slabý druh.

Celkové rozšíření

Severní polokoule – Evropa (s těžištěm výskytu v Alpách a na JZ Německa), východní a jihozápadní Asie (Korea, Japonsko, Čína, Sibiř, Kavkaz) a Severní Amerika.

Rozšíření v ČR

Recentně je výskyt tohoto druhu prokázán na 29 lokalitách (2012). Nejvíce lokalit se nachází v jižních Čechách. 1 Baba, 2 Boubínský prales, 3 Brdatka, 4 Čertova hora, 5 Diana, 6 Dívčí kámen, 7 Herštýn, 8 Hojná Voda, 9 Jezvivec, 10 Jindřišské údolí, 11 Kaplice, 12 Karvanice, 13 Království u Gyrova, 14 Libochovka, 15 Malá skála, 16 Netřeb, 17 Stará obora, 18 Stará řeka, 19 Terčino údolí, 20 Týřov, 21 údolí Malé Hané, Ruprechtov, 22 Velký Špičák, 23 Vůznice, 24 Vývěry Punkvy, 25 Zaječí skok, 26 zámecky park Hluboká, 27 Zňátky, proti lovecké chatě u Vlasáků, 28 Žákova hora, 29 Žofínský prales.

Ohrožení

Jelikož se jedná o druh citlivý na změny vlhkosti a trofie substrátu, lze jeho výskyt nepřímo negativně ovlivnit činnostmi, které mají za následek změny těchto podmínek na lokalitách. Populace a lokality druhu, které nejsou dosud známy, jsou potenciálně ohroženy kácením či odstraňováním substrátu (stromů), na němž rostou.

Péče o druh

Převážná většina recentně známých lokalit druhu se nachází v maloplošných zvláště chráněné územích, v zachovalých lesních porostech, v nichž například nedochází k hromadnému kácení a jiným razantním lesnickým zásahům. Je velice pravděpodobné, že právě co možná nejméně zásahový management, kdy dochází k přirozenému a pozvolnému vývoji lesního porostu a s ním i k přirozenému vývoji populace daného mechu, je tím nejvhodnějším. Je doporučováno, aby na lokalitách, kde je v zájmu příznivého vývoje lesních porostů nutné určité lesnické zákroky a aktivity provádět, pokud možno nebyla prováděna například těžba v těsné blízkosti stromů, na nichž se dvouhrotec zelený vyskytuje. Na lokalitách, kde byly až dosud prováděny běžné lesnické činnosti, které evidentně neovlivnily populaci tohoto mechu, není důvod v těchto činnostech nepokračovat. Teprve v případě, že by dlouhodobé studium konkrétních výskytů druhu na konkrétních lokalitách prokázalo výrazné snížení velikosti přítomných populací, bylo by potřeba uvažovat o změnách péče a způsobu obhospodařování daného lesního porostu.

Literatura

Materiály AOPK ČR 2000-2011, Mechorosty ČR http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.