O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMechorosty

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem, v přírodě lidským okem viditelný pouze v případě tvorby štětů s tobolkami, které se vyvíjejí během podzimu a výtrusy v nich dozrávají koncem jara či počátkem léta příštího roku. Tobolky se většinou po vyprášení výtrusů rozpadají, štěty přetrvávaní i po několik následujících let. Tento druh roste zejména na tlejících padlých kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrku a jedle) méně často listnatých dřevin, sporadicky na lesním humusu. Pro výskyt šikouška zeleného je zapotřebí stabilní výskyt tlející dřevní hmoty. Poslední výzkumy ukazují, že tento druh roste i ve vlhkých kulturních smrčinách s dostatečným množstvím tlejících kmenu, větví a pařezů. Neponechávání padlých kmenu a větších větví v lesích je největší příčinnou ohrožení.

Celkové rozšíření

Holarktický druh Severní Ameriky, Asie a Evropy s cirkumboreálním rozšířením s těžištěm výskytu v oblastech s kontinentálním klimatem.

Rozšíření v ČR

V současné době je druh znám z 87 lokalit (rok 2012), z toho ca 40 lokalit bylo nalezeno v roce 2009 v Jeseníkách. Nejvíce lokalit se nachází v CHKO Jeseníky a blízkém okolí, další oblastí s větším počtem lokalit je CHKO Beskydy. 56% lokalit se nachází na území EVL (Evropsky významné lokality), 62% lokalit se nachází v nepřírodních (kulturních) lesích.

Ohrožení

Jelikož se jedná o druh, který je pravděpodobně citlivý na změny vlhkosti substrátu a světelných podmínek stanoviště, lze jeho výskyt nepřímo negativně ovlivnit činnostmi, které mají za následek změny těchto jevů (např. hromadné kácení a odstraňování vzrostlých stromů). Populace druhu by mohly být ohroženy až zničeny přímým působením na místa jejich výskytu (pařezy, trouchnivějící kmeny či klády) - jejich ničením či odstraňováním z lesních porostů. Tam, kde se v podrostu vyskytuje jen omezené množství věkově nediferencovaného trouchnivějícího dřeva, je budoucí růst a výskyt druhu ohrožen nedostatkem vhodného substrátu.

Péče o druh

Vzhledem k vazbě druhu na trouchnivějící dřevo je doporučováno, aby na lokalitách druhu byl tento substrát v podobě pařezů, kmenů a klád přítomen. Čím více takového substrátu na lokalitě je, tím se teoreticky zvyšuje šance na výskyt druhu na větším počtu tzv. mikrolokalit. Ale přítomnost substrátu je pouze jeden z mnoha faktorů, takže není nezbytně nutné nechávat na lokalitě všechny kmeny a pařezy, obzvláště v případě, že by jejich setrvání na lokalitě bylo jakýmkoliv způsobem z hlediska péče o daný porost nevyhovující. Pokud pařezy, padlé kmeny a klády svou přítomností nikterak neohrožují běžné obhospodařování a příznivý vývoj porostu, není důvod je odstraňovat. Dále je doporučován co možná nejvíce bezzásahový režim a ponechávání lokality přirozenému vývoji. Na lokalitách, kde v současné době probíhá určitý způsob obhospodařování a nepředpokládá se jeho razantní změna (holosečná těžba celého porostu nebo jeho velké části rostoucí v místech či v blízkosti výskytu mechu, zásahy vedoucí k výrazným a náhlým změnám vlhkostních podmínek lokality,…) a neexistují informace o dlouhodobém poklesu či zániku populace šikoušku zeleného, (na což v případě tohoto mechu nelze usuzovat na základě dat s několika málo po sobě jdoucích let), není zapotřebí stávající management jakkoliv měnit.

Literatura

Materiály AOPK ČR 2000-2011, Mechorosty ČR http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.