O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMechorosty

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Dvoudomý, jen velmi vzácně plodný, dlouhověký mech tvořící až několik cm2 velké trsy, je svým výskytem vázán na otevřená, či slabě zastíněná, trvale vlhká stanoviště - převážně nížinná a přechodová rašeliniště, bažinaté louky, vlhká místa či okraje zrašelinělých jezer se slabě kyselým až slabě zásaditým pH, s větším množstvím bází, ne však vápenatých iontů. Jedná se o konkurenčně slabý mech, který se při narušení a částečném zničení lokality při návratu k původnímu managementu jen velmi těžce vrací zpět.

Celkové rozšíření

Holarktický druh s jihoamerickou disjunkcí - Severní Amerika, horské oblasti Jižní a střední Ameriky, Asie, severní, střední, východní, jižní i západní Evropa (s těžištěm rozšíření ve Skandinávii), uváděn je i ze severní Afriky.

Rozšíření v ČR

V současné době je výskyt tohoto druhu na území České republiky prokázán na 54 lokalitách (2012), soustředěných zejména v jižních Čechách, na Vysočině a v severních Čechách. Bažiny, PR; Borová u Poličky; Branišov u Jihlavy; Brouskův mlýn, NPR; Břehyně - Pecopala, NPR; Červený rybník u Pihele; Dolejší rybník, PR; Hrádecká bahna, PP; Hůrky, PP; Chalupská slať; Chvojnov, PR; Jezdovické rašeliniště, PP; Jezerní potok u Cetlovy Hůrky; Kvilda; Louky u Černého lesa, PP; Louky v Jeníkově, PP; Matenský rybník, PP; Na Klátově; Na Oklice, PR; Nad Svitákem, PR; Novozámecký rybník NPR ; Nový rybník u Rohozné; Odměny u rybníka Svět; Odranec; Panská; Podtrosecká údolí, PR; Prameny Klíčavy, PR; Pstružný potok, PR; Rašeliniště Kaliště, PR; Rašeliniště u Křemelné; Rašeliniště u Suchdola, PP; Ratajské rybníky, PP; Roženecké Paseky; Ruda, NPR; Řeka, PR; Řeřišný; Řežabinec a Řežabinecké tůně, NPR; Skalské rašeliniště, PR; Slunečná u Prášil; Smyslov, PP; Staré jezero, PR; Strádovka, PR; Šafranice, PR; Šimanovské rašeliniště, PR; V Lísovech, PR; V Rájích, PR; Ve Sklenářích; Velká Kuš, PR; Velký Bor u Prášil; Zhůří u Horské kvildy; Zhůřská pláň, PR; Zlámanec, PP; Křišťanovický rybník; Volákův kopec.

Ohrožení

Výskyt druhu negativně ovlivňují změny vodního režimu, změny způsobu obhospodařování a zásahy do porostů vedoucí ke změnám jejich druhového složení. Řada lokalit druhu, které byly známy z minulosti zanikla v důsledku ničení přirozených stanovišť, upuštění od extenzivního obhospodařování (kosení/pastva) rašelinišť a rašelinných luk, zintenzivnění zemědělského využívání a celkového zvyšování obsahu živin.

Péče o druh

Většina lokalit druhu patří mezi maloplošná zvláště chráněné území, požadavky tohoto mechu je třeba (není-li tak již učiněno) zohlednit v příslušných plánech péče. Tam, kde v současné době probíhá extenzivní způsob obhospodařování, je doporučováno v tomto managementu pokračovat a zároveň je doporučováno jej zajistit i na ostatních lokalitách, které dosud obhospodařovány nebyly. Tam, kde dochází k zarůstání náletovými dřevinami či přerůstání konkurenčně silnějšími bylinami, je doporučováno tyto rostliny odstranit. Známé populace druhu jsou do roku 2005 (2006) monitorovány a změny jsou zaznamenávány. Je doporučováno na lokalitách tohoto druhu zachovat stálý vodní režim.

Literatura

Materiály AOPK ČR 2000-2011, Mechorosty ČR http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.