O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

Silně ohrožený (E)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Rožec kuřičkolistý roste pouze na mělkých hadcových půdách, od suchých až po vlhké. Nalezneme ho na hadcových skalách, v jejich štěrbinách, v sutích, na okrajích cest, v blízkosti pramenišť, ekologické nároky druhu jsou poměrně široké. Obtížně snáší konkurenci ostatních rostlin, preferuje neúplně zapojené porosty, často narušované jak lidskou činností, tak i živočichy. Může růst na plném slunci i v zástinu.

Rožec kuřičkolistý je trsnatá rostlina, rozmnožuje se rozrůstáním trsů i semeny. Na nelesních biotopech kvete od dubna do června, v lesích může kvést až do listopadu. Pokud roste na lokalitách společně s rožcem rolním, může se s tímto druhem křížit.

Celkové rozšíření

Rožec kuřičkolistý je neoendemitem rostoucím pouze v České republice v malé hadcové oblasti nedaleko Mariánských lázní, nikde jinde na světě se nevyskytuje.

Rozšíření v ČR

Druh má velice malý areál, byl zjištěn na 30 mikrolokalitách, všechny leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v okolí obcí Prameny a Mnichov. Početně nejbohatší oblasti výskytu jsou NPR Pluhův bor a PR Vlček, další výskyt je např. v NPP Křížky, PR Planý vrch a PP Dominova skalka.

Ohrožení

Ohrožení rožce kuřičkolistého úzce souvisí především s jeho nižší konkurenční zdatností. Často je vytlačován konkurenčně schopnějšími druhy (ostružiníky, třtina), které se zejména na živinami a vláhou bohatších stanovištích šíří až expanzivně. Přílišné zastínění a zejména kyselý opad jehličí druhu škodí.

Péče o druh

S ohledem na vzácnost druhu nese Česká republika zvláštní zodpovědnost za jeho zachování, ochranářským cílem je udržení všech stávajících lokalit v optimálním stavu. Z aktivních ochranářských opatření ve prospěch rožce probíhá vyřezávání smrku, jehož opad vede k eliminaci hadcových druhů. Dalším vhodným zásahem je narušování souvislého drnu konkurujících druhů, které vede k uvolnění prostoru pro růst a šíření rožce. Na nelesních stanovištích pomáhá tomuto záměrnému rozvolňování porostu extenzivní pastva koz a ovcí, vysoké travní porosty lze i ručně kosit. Důležitou součástí péče o druh je i pravidelné sledování velikosti populací, účinnosti realizovaných zásahů a experimentální pěstování prováděné specializovanými subjekty.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.