O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

zvonek jesenický (Campanula gelida)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

zvonek jesenický (Campanula gelida)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

Silně ohrožený (E)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Zvonek český se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním podmínkám (silný vítr, teplotní výkyvy, vysušování stanoviště aj.), které celoročně převládají na jeho nalezišti, na Petrových kamenech v Jeseníkách. Zvonek zde roste ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje se však i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem.Skály jsou tvořeny kyselými horninami – fylonity, půdy jsou mělké, kamenité a mají kyselou reakci.

Kvete od poloviny července do konce srpna v závislosti na klimatických poměrech a celkovém zastínění stanoviště. Rozmnožuje se vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny, ale v nehostinných podmínkách alpinské hole zřejmě převažuje vegetativní rozmnožování. Jeho pěstování v kultuře se daří.

Celkové rozšíření

Zvonek jesenický roste pouze v České republice na jediné lokalitě.

Rozšíření v ČR

Je endemit Hrubého Jeseníku, vyskytuje se jen na Petrových kamenech v národní přírodní rezervaci Praděd ve výšce okolo 1430 m n.m.

Ohrožení

Celá populace zvonku je velmi malá a tím i značně zranitelná. Nepříznivý dopad na vitalitu rostlin může mít v některých letech extrémní vývoj počasí (suché léto, brzký nástup zimy). Druh je také konkurenčně slabý a mohly by ho omezovat některé expandující druhy. Lokalita je i přes zákaz občasně navštěvována a znečišťována. Zvonek jesenický byl téměř na pokraji vyhynutí v sedmdesátých letech minulého století, kdy byly skály hojně navštěvovány turisty a lyžaři. Poté, co byly Petrovy kameny znepřístupněny veřejnosti, se populace zvonku zlepšily. Rostliny jsou životaschopnější, více kvetou a plodí a ojediněle se šíří i do nejbližšího okolí.

Péče o druh

Zvonek téměř nevyžaduje žádné managementové zásahy, pouze se občasným sečením omezuje sukcese metlice trsnaté a metličky křivolaké, Také se podle potřeby redukují vytrháváním a vyřezáváním maliníky a vrby. Na lokalitě je třeba vyloučit všechny negativní lidské vlivy, proto byl na Petrovy kameny dán zákaz vstupu a na blízkou turistickou stezku bylo umístěno zábradlí. Všechny speciální managementové zásahy a opatření jsou prováděny pod dohledem Správy CHKO Jeseníky.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.