O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Hrouzek Kesslerův obývá mělčí proudivé úseky toku s kamenito-štěrkovým substrátem. Nevyhledává ale příliš silné proudy. Krátkověký druh, jehož biologie není dosud známá. Drží se blízko dna v malých hejnech. Živí se drobnými vodními bezobratlými a rozsivkami. Má delší pár vousků než hrouzek obecný (Gobio gobio), dorůstá 12 centimetrů.

Celkové rozšíření

Vyskytuje se v tekoucích vodách střední a východní Evropy, povodí Dunaje od řeky Bečvy na západě, po řeku Prut na východě. Je hlášen ze Sanu, přítoku Visly a též z Vardaru.

Rozšíření v ČR

V roce 1950 byl objeven v Bečvě u Lipníka. Dále byl zaznamenán jeho výskyt z Bečvy u Valašského Meziříčí. V poslední době byl ověřen jeho výskytu v Bečvě a v Moravě.

Ohrožení

Vzhledem k stále klesajícím stavům a úbytku lokalit ve východní Evropě i na Slovensku, kde dříve býval hojným druhem, patří hrouzek Kesslerův mezi aktuálně velmi ohrožené druhy a to především kvůli velmi omezenému areálu výskytu.

Péče o druh

Na řece Bečvě, kde se stále udržuje jediná populace na relativně konstantní úrovni, je třeba zachovat biotop ve vyhovujícím stavu a zamezit všem potenciálním zásahům do toku, především likvidaci proudných úseků, jež hrouzek Kesslerův využívá jako stanoviště.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.