O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Ostrucha křivočará kromě sladkých vod žije i v deltách s brakickou vodou. Potravu juvenilních jedinců tvoří vířníci, korýši a ojediněle i drobné larvy vodního hmyzu, avšak už od délky cca 80 mm se začíná ostrucha živit plůdkem a juvenilními jedinci jiných druhů ryb. Jedná se o pelagofilní druh, ke tření dochází v rozličných partiích toku, kde však musí být alespoň slabý proud. Ostruchy se mohou dožít až šestnácti let a výjimečně měří více než 50 centimetrů.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření ostruchy se výrazně dělí na dvě vzájemně izolované části. Jednu tvoří úmoří Černého a Kaspického moře a Aralského jezera, druhou úmoří Baltského moře, kde se vyskytuje jen od Odry po Němen, v jižním Švédsku a jihovýchodním Finsku.

Rozšíření v ČR

V České republice obývá ostrucha křivočará jen dolní tok Moravy a Dyje. V minulosti vystupovala Dyjí až k řekám Svratce a Jihlavě, v současnosti jsou její tahy ukončovány u jezu v Břeclavi.

Ohrožení

Ostrucha se vyskytuje na velmi omezeném území, kde však není aktuálně ohrožena. Problémem jsou pro ni však migrační bariéry. V minulosti vystupovala Dyjí až k řekám Svratce a Jihlavě, v současnosti jsou její tahy ukončovány u jezu v Břeclavi.

Péče o druh

Prioritou pro ochranu druhu je rozšíření oblasti jeho výskytu díky vybudování rybích přechodů na Dyji (především u břeclavského jezu) a její zprůchodnění až k VD Nové Mlýny. Je nutné zajistit důkladnou ochranu celé oblasti soutoku Moravy a Dyje.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.