O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Ježdík dunajský žije výhradně v proudných a převážně hlubokých místech velkých řek a jejich průtočných ramen. Jedná se o krátkověkou rybu s noční aktivitou živící se bentickou potravou. Biologie druhu je málo prozkoumaná. Dorůstá maximálně 14 centimetrové velikosti. Na zadním okraji žaberního víčka má přítomny dva trny oproti jedinému trnu v případě ježdíka obecného (Gymnocephalus cernuus) a ježdíka žlutého (Gymnocephalus schraetser).

Celkové rozšíření

Obývá povodí Dunaje od delty až po Bavorsko. Výskyt tohoto druhu je znám z průtočných ramen na území SR, z delty v Rumunsku a z dolních úseků některých dunajských přítoků.

Rozšíření v ČR

V České republice obývá shodné území jako ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), to znamená dolní tok řek Moravy a Dyje.

Ohrožení

Nejdůležitějším negativním faktorem pro jeho výskyt je migrační neprostupnost toků. O dalších příčinách nízkých stavů nejsou podrobné informace stejně jako o biologii druhu obecně, a proto je do jejich detailního prošetření nutná důkladná ochrana.

Péče o druh

Pouze funkční migrační kontinuum umožní rozšíření druhu zaručující rozvoj a stabilitu populací. K nárokům druhu by se mělo přihlížet i při navrhování managementu v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.