O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Chrobák Bolbelasmus unicornis v našich podmínkách vyhledává sprašové terasy. Osidluje pouze přirozená rostlinná společenstva, to znamená taková místa, která nebyla nikdy zemědělsky využívána. V okolních zemích vyhledává především krasová nebo sprašová území nebo přirozené panonské doubravy.

Dospělci aktivují (létají těsně nad zemí) od května do září, za soumraku, popř. v době okolo půlnoci. Vzácněji jsou nalézáni zahrabaní v zemi. Larva žije pravděpodobně na podzemních houbách, přezimuje zřejmě kukla či dospělec.

Celkové rozšíření

Druh s udávaným centrem rozšíření v Panonské nížině, v Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, odkud zasahuje na Moravu a do Rakouska. Znám je i z Moldávie, severní Itálie (Friuli) a Sicílie, Švýcarska, západní Francie (Alsaska) a německého jižního Porýní; z jižního a východního Polska, Běloruska, západní Ukrajiny, Bosny, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Makedonie, Bulharska, Albánie, Řecka (Kréta, Rhodos), Kypru, Turecka a Anglie.

Rozšíření v ČR

V České republice se vyskytuje na jihovýchodní Moravě. Jeho výskyt je znám z 8 lokalit na Moravě, ovšem pouze ze 3 lokalit v okolí Čejče jsou známy novější nálezy.

Ohrožení

Mimo zánik lokalit (zemědělské využití, skládky, skrývky) jsou faktory ohrožení dosud spíše neznámé. Pravděpodobně fatální dopad by mělo zarůstání lokalit keři a stromy, silné zarůstání travou má dosud neprokázaný vliv. Izolovanost populací představuje možné ohrožení z vnitřních příčin.

Péče o druh

Management představuje odstraňování náletových dřevin a invazních rostlinných druhů. Velmi vhodným doplňkem je udržování a podpora populace králíků, popř. doplněná mozaikovou sečí. Je vhodné omezit zemědělské využívání blízkého okolí lokalit. Nepřípustné je zemědělské či lesnické využití lokalit.

Literatura

Král D. Metodika monitoringu evropsky významného druhu – Chrobák Bolbelasmus unicornis. 6 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR.

Kubáň V. 2005. Zhodnocení rozšíření druhu Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) (Insecta, Coleoptera, Geotrupidae, Bolboceratinae) a stavu jeho stanovišť v rámci České republiky; aktualizace metodiky monitoringu druhu. 18 pp.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.