O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

střevlík panonský (Carabus hungaricus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

střevlík panonský (Carabus hungaricus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Stepní, xerofilní druh, s pozdně letní a podzimní aktivitou imág. Na Moravě žije jednak na vápencových skalních výchozech až lesostepích (Pavlovské vrchy), jednak na sprašových terasách (Pouzdřany). Za příznivých podmínek odtud proniká na meze a okraje polí.

Imága patrně aktivují ve dne, přesná bionomie není dosud známa.

Celkové rozšíření

Polytypický druh s eurosibiřským rozšířením (celkem 5 poddruhů ve stepní zóně od střední Evropy po východní Sibiř). Nominotypický poddruh C. hungaricus hungaricus, s centrem rozšíření v Panonii, je známý z Česka, jihozápadního Slovenska, východního Rakouska, Maďarska, západního Rumunska (okolí Temešváru a Banát), severovýchodního Srbska (Vojvodina, srbský Banát) a severozápadního Bulharska.

Rozšíření v ČR

V ČR je recentně známý pouze z oblasti jihovýchodní Moravy. Historické rozšíření dosahovalo až k Prostějovu (Kosíř), z první poloviny 19. století je uváděn nedoložený výskyt i z Čech z okolí Chomutova. Až do padesátých let tohoto století byl pravděpodobně hojný na moravských stepních lokalitách (včetně kulturní stepi) severně až do oblastí kolem Brna (Hády). V posledních deseti letech znám pouze z několika lokalit stepního charakteru. Zjištěn byl opět i nedaleko Brna, na Kamenném vrchu.

Ohrožení

Změny mikrohabitatů stepních lokalit, jejich zmenšování a zarůstání náletovými dřevinami, popřípadě jejich totální likvidace (přeměna na zahrádkářské kolonie, polní plochy apod.). Možným faktorem je i příliš intenzivní, či nevhodně načasovaná pastva.

Péče o druh

Je nutné udržet stepní charakter stanovišť lokalit a jejich nejbližšího okolí. Doporučuje se mozaikové kosení, jednou ročně, na jaře či na podzim, nebo pastva malého počtu zvířat, bez trvalé přítomnosti na místě. Nikdy nesmí být kosena nebo pasena celá lokalita – je nutno zachovat plochy se stařinou, na vybraných místech lze doporučit maloplošné narušování půdního povrchu. V okolí je vhodné založit plochy úhorů.

Literatura

Kubáň V. & Čížek L. 2005. Metodika monitoringu evropsky významného druhu –Střevlík (Carabus hungaricus). 18 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.