O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

C. variolosus žije především v předhůří a horách. Obývá zejména listnaté (dubohabřiny až bučiny) a smíšené, ale i jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech které k lesům přiléhají. Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích (Oderské vrchy, Jeseníky), jeho vazba na původní lesy není tedy jednoznačná. Jedná se o velmi vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích, vícekrát byl pozorován lovící přímo ve vodě.

Je aktivní především v noci, méně častá je denní aktivita. Přes den se zpravidla ukrývá ve vlhkém listí, mechu, podmáčené půdě a pod ležícími předměty (kmeny, kameny). Přezimuje jako imago, v přírodě je aktivní od dubna

Celkové rozšíření

Středoevropský druh zasahující na Balkán, dělený do dvou poddruhů. Nominotypický poddruh C. variolosus variolosus je známý z východosudetských pohoří a Karpat (Česko, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko), východního Srbska a Bulharska. Alpsko-dinárský poddruh C. v. nodulosus je rozšířen od východní Francie přes Švýcarsko, Německo, Itálii, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, západní Srbsko, Bosnu a Hercegovinu až po Černou horu.

Rozšíření v ČR

Z Čech jsou udávány pouze staré nálezy z Šumavy, Krušných hor a Krkonoš, recentně je znám pouze z české strany Králického Sněžníku. Na Moravě je střevlík hrbolatý široce rozšířený a místy dosti hojný v celé oblasti předhůří a hor severní a východní Moravy. Je známa řada lokalit v Králickém Sněžníku, Rychlebských horách, Jeseníkách, Oderských vrších, Hostýnsko-Vsetínské hornatině, Moravskoslezských Beskydách, moravské části Javorníků a Bílých Karpatech. Nejasná je situace na jižní Moravě. Vzhledem k nálezu na rakouské straně NP Podyjí nelze zcela vyloučit výskyt ani v inverzních údolích NP Podyjí na moravské straně.

Ohrožení

Střevlík hrbolatý není na Moravě v současnosti existenčně ohrožený druh. Výskyt druhu může být negativně ovlivněn zejména následujícími faktory: změnou vodního režimu a následným úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno i velkoplošným kácením lesů a přílišným otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody, výstavbou na lokalitách (rekreační horská střediska, sjezdovky).

Péče o druh

Vzhledem k slabé vazbě na složení lesních porostů jsou lesnické požadavky velmi mírné. Měla by být zvýšena zásoba mrtvého dřeva a omezeny výrazné změny druhového složení porostů, popř. vyloučeny holoseče. Nevhodné jsou lesnické meliorace a opevňování břehů.

Literatura

Farkač J. 2002: Monitorování druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000. Carabus variolosus (Fabricius, 1787) střevlík. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR.

Resl K. 2005. Metodika monitoringu evropsky významného druhu –Střevlík (Carabus variolosus). 9 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.