O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Rhysodes sulcatus je druh původních pralesních formací, především původních, zachovalých podhorských a horských lokalit. Vhodné životní podmínky nalezl také v člověkem obhospodařovaných lesních společenstvech, zvláště ve velkoplošných parcích a oborách, se složením blízkým původním společenstvům a s dostatečným množstvím starého dřeva. R. sulcatus je vázán na staré, v různém stadiu se rozkládající dřevo různých druhů. Larvy se živí vlhkým, hnijícím dřevem a jejich vývoj je dvouletý. Imaga i larvy jsou nalézána převážně pod kůrou nebo ve dřevě pařezů, ležících kmenů, silných větví, ale také ve stojících pahýlech.

Celkové rozšíření

Rhysodes sulcatus je diskontinuálně rozšířen ve východní, severní, jihovýchodní Evropě, v Malé Asii a na Kavkaze. Nejvíce údajů je známo z východní části střední Evropy a ze severního Balkánu. Ze severní Evropy jsou známy dvě lokality z jižního Švédska, a z jižní a jihovýchodní Evropy pouze staré údaje z jihofrancouzských Pyrenejí a ze severní Itálie Ve střední Evropě je znám velmi lokálně z Polska, Slovenska, Ukrajiny a České republiky. Údaje z Bavorska z devatenáctého století nebyly nověji potvrzeny.

Rozšíření v ČR

V České republice je výskyt druhu znám z obor u Hluboké nad Vltavou a z pralesa Mionší. V Moravském zemském muzeu v Brně se nacházejí 3 exempláře s lokalitou „Brumov“. Pravděpodobně se jedná o obec Brumov ve Vlárském průsmyku v CHKO Bílé Karpaty nedaleko Bylnice na česko-slovenském pomezí.

Ohrožení

Příčiny ohrožení tohoto celoevropsky kriticky ohroženého druhu jsou podobné dalším ohroženým stenoekním lesním druhům - jejich úbytek souvisí s přeměnou dřívějších přirozených porostů na hospodářské lesy, popřípadě s devastujícími způsoby těžby. Dnes se vyskytuje pouze lokálně v malých oblastech nebo v izolovaných refugiích ve fragmentech pralesních porostů nebo v zachovalých porostech pralesního typu.

Péče o druh

Pro přežití existujících populací Rhysodes sulcatus je nutné zachovat lesní porosty na místech výskytu ve stávajícím složení a struktuře. Vzhledem k rozsáhlosti některých lokalit je vhodné přístup modifikovat na území jádrová a jejich okolí. V jádrových územích je nutno omezit lesní hospodaření směrem k bezzásahovosti. Je však vhodná podpora jedle, a tedy i vhodné místěn provádět zásahy za tímto cílem (občasné prosvětlení lokálním kácením skupin menších stromů). Okolí jádrových území by mělo mít lesní hospodaření významně upraveno především směrem ke zvýšení množství starého dřeva velkých průměrů.

Literatura

Vávra J. Ch., 2005. Metodika monitoringu evropsky významného druhu –Rhysodes sulcatus. 7 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR

Křivan V. (in litt.)

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.