O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

zvonovec liliolistý (Adenophora lilifolia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Zvonovec osídluje mezofilní až vlhké louky, světlé lesy, lesní okraje a paseky. Dává přednost hlubším půdám, kyselým i zásaditým, daří se mu dobře v plném oslunění i polostínu.. Tato vytrvalá rostlina může dosahovat výšky téměř dvou metrů, kvete v červenci, ale může kvést i později z bočních výhonů, které vyrážejí např. po předchozím okusu zvěří. Drobná semena dozrávají v tobolkách, jsou dobře klíčivá a kultivace druhu ze semen se daří.

Celkové rozšíření

Eurosibiřský druh rozšířený ve střední a východní Evropě a v západní Asii. Evropské lokality se nalézají v Německu, Rakousku, Švýccarsku, Itálii, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku a na Balkánském poloostrově.

Rozšíření v ČR

Z původních zhruba dvaceti lokalit se do současné doby dochovalo jen pět. Lokalita s nejsilnější populací se nalézá v Českém středohoří v přírodní památce Babinské louky, další naleziště leží v Českém krasu (4 mikrolokality v národní přírodní rezervaci Karlštejn a 1 v přírodní rezervaci Karlické údolí), dále druh roste u Bílichova na Kladensku a teprve v nedávné době bylo zjištěno naleziště na Královéhradecku. Všechny populace, vyjma Českého středohoří jsou poměrně slabé. Celkem se v České republice nachází přes 500 jedinců.

Ohrožení

Zvonovci zřejmě vyhovoval dřívější lesní způsob hospodaření, kdy v lesích pravidelně vznikaly a zanikaly menší paseky (bez kompaktního travního porostu a množství stařiny), na kterých se druh střídavě objevoval. Při současném hospodaření v lesích se nové lokality nevytvářejí a několik současných nalezišť situovaných obvykle při okraji lesa se musí uměle udržovat. Na jediné luční lokalitě v Českém středohoří byla pravidelným kosením vytvořena stabilní populace. Druh často trpí okusem zvěří.

Péče o druh

Lokality zvonovce není možné ponechat samovolnému vývoji, neboť by došlo k jejich zániku. Managementová opatření na současně známých lokalitách jsou velmi specifická a realizují je specializované organizace a firmy. Na lesních lokalitách je prováděno prosvětlení porostu, odstraňování náletových dřevit a sečení trávy. Některá naleziště byla oplocena proti okusu zvěří. Luční lokality se sečou v pozdním létě (po odkvětu a vysemenění většiny jedinců), malá část luk se ponechává neposečena z důvodů úplného vysemenění rostlin. Na lokalitách s nejslabšími populacemi se provádí vysazování napěstovaných rostlin, ruční odstraňování konkurenčních druhů a vysévání semen.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.