O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Hvozdík písečný český má optimum výskytu v rozvolněných travinných společenstvech na píscích a štěrcích. Je světlomilný, ale slabé zastínění jednotlivě rostoucích dřevin mu nevadí. Dříve se mu dařilo zejména na suchých pastvinách, které pro něj byly zřejmě optimálním biotopem. Byl dokonce tak hojný, že se prodával v kyticích na trzích.

Vytrvalý, dlouhověký taxon, který se množí vegetativně rozrůstáním trsů a generativně semeny. Kvete od června do září a květy jsou opylovány hmyzem. Semena potřebují k úspěšnému klíčení a uchycení semenáčků obnažený půdní povrch. Rostliny mohou kvést již v prvním roce po vyklíčení, zpravidla však kvetou až v druhém roce. Pěstování ze semen v kultuře bylo v minulosti úspěšně prováděno několika odbornými pracovišti, část vypěstovaných rostlin byla vysazena zpět do naleziště k posílení populace.

Celkové rozšíření

Hvozdík písečný je kontinentálně východoevropský druh, jeho poddruh h.p. český roste jen v České republice.

Rozšíření v ČR

V České republice se hvozdík písečný český původně nacházel jen na dvou lokalitách u Vražkova a Klenče na Roudnicku. U Vražkova již vyhynul a zůstala pouze jediná lokalita v NPP Kleneč, kde jeho populaci tvoří přibližně 800 trsů a semenáčků. V roce 1987 byl hvozdík vysazen na suché stráni nedaleko Kyškovic, kde v současné době roste jediný trs.

Ohrožení

Ohrožení hvozdíku vyplývá především ze skutečnosti, že se jedná o endemický taxon velmi malého území, a že roste ve výrazně mizejících biotopech – neuzavřených písčitých trávnících a písčinách. Je konkurenčně velmi slabý a jeho trvalý ústup nastal poté, co se přestalo na lokalitách pást. Nesnáší uzavřená travinná společenstva s vyšší vrstvou stařiny a zarůstání lokalit dřevinami. Velmi negativně se na jeho nalezišti projevil akát. Celkovou eutrofizací a nedostatečným využíváním živin z ekosystému po ukončení hospodaření dochází k rozvoji vyšších trav (třtina, ovsík aj.), které hvozdík také omezují v růstu. Dozrávající semeníky hvozdíku jsou často poškozovány nosatci.

Péče o druh

Lokalita u Klenče vyžaduje pravidelný a intenzivní management, který spočívá v neustálém rozvolňování travního drnu, odstraňování semenáčků dřevin a kosení travních porostů na okrajích plochy s výskytem hvozdíku (nejlépe v červnu nebo srpnu). Akát je pravidelně odstraňován již po několik desetiletí, přilehlé borové kultury s akátem by bylo třeba alespoň zčásti nahradit původními acidofilními doubravami. Otevřený drn se podařilo nejlépe vytvořit zatím jednorázovým, ale účinným zásahem – jeho stržením těžkou mechanizací. I po tomto zásahu je však třeba brzdit sukcesi odstraňováním semenáčků dřevin, narušováním mechového patra a případným pletím vybraných trsů. O hvozdík na lokalitě u Kyškovic je třeba také pečovat, management se zde provádí pravidelným kosením travních porostů. Vzhledem k malé početnosti celé populace je dlouhodobě prováděno pravidelné monitorování stavu hvozdíku.

Pro hvozdík je od roku 2008 realizován záchranný program, v rámci nějž jsou obě lokality pravidelně monitorovány. Více informací na www.zachranneprogramy.cz

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.