O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

Vzácný (R)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Roste na travnatých až křovinatých stráních, na spraších nebo vápnitých pískovcích, na půdách hlubších, spíše těžších, minerálně dobře zásobených, v druhově bohatých travinobylinných společenstvech. Těžiště rozšíření má v nížinách a pahorkatinách teplých oblastí, ve výškách 150–400 m n. m. Vytrvalá, světlomilná rostlina s intenzivním vegetativním rozrůstáním. Rozmnožuje se dobře i generativně ochmýřenými nažkami, pokud nedojde k příliš časnému pokosení porostu.

Celkové rozšíření

Evropský endemit s ponticko-panonským charaktrem rozšíření a izolovanými výskyty v horách jihovýchodní Francie a ve střední Itálii (Abruzzo). Hlavní část jeho areálu leží v pontické oblasti (Ukrajina, jižní Rusko, Rumunsko), vyskytuje se v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a v Polsku (Skorocice). V ČR na jižní Moravě a na Slovensku (Vrbovce) dosahuje s výjimkou izolovaných lokalit severozápadní hranice svého areálu.

Rozšíření v ČR

V České republice se srpice vyskytuje výhradně v panonské části jižní Moravy a v jižní části Bílých Karpat. Nejzápadnější výskyt je v NPP Dunajovické kopce, dále roste v PR Louky pod Kumstátem, na lokalitě Hantaly u Velkých Pavlovic a v okolí Čejče (PR Hovoranské louky, PR Špidláky). V Bílých Karpatech je známa ze čtyř lokalit – PR Kútky, Podhradské louky, NPR Porážky a NPR Čertoryje. Bělokarpatské populace jsou mimořádně bohaté a nalézají se na plochách mnoha arů.

Ohrožení

Většina populací není v současné době ohrožena. Některé populace mimo území CHKO Bílé Karpaty mohou být ohroženy zarůstáním, hromaděním stařiny a náletem dřevin. Na druhé straně je pro druh nevhodná pravidelná, příliš časná seč, neboť nedochází ke generativnímu rozmnožování.

Péče o druh

Management spočívá v pravidelném každoročním kosení ploch s výskytem srpice, v případě nepravidelného kosení i v odstraňování náletu dřevin. Kosení by mělo být alespoň na části ploch uskutečněno po dozrání semen, nejlépe až koncem srpna. Je také možné střídavě na různých částech ploch kosení vynechat.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.