Seznam druhů ve skupině druhů boroš Schneiderův (Boros schneideri) chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis) kovařík fialový (Limoniscus violaceus) lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) páchník hnědý (Osmoderma eremita) potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus) prahlec červenoštítý (Phryganophilus ruficollis) roháč obecný (Lucanus cervus) rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus) střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei) střevlík panonský (Carabus hungaricus) tesařík alpský (Rosalia alpina) tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) zrněnec řádkový (Stephanopachys substriatus)
Kontakt na garanta:
Ing. Radek Hejda
radek.hejda@nature.cz
Domů

Brouci

V současné době je na území ČR znám výskyt 6518 druhů a poddruhů brouků (Coleoptera). V různém stupni ohrožení je 34 % z nich (Farkač, Král & Škorpík 2005). 16 druhů naší fauny je uvedeno v příloze II a IV Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. Směrnice o stanovištích.

Hodnotící zprávy byly odevzdávány celkem za 12 druhů brouků.

V současné době jsou na území České republiky trvale monitorovány lokality pro všechny druhy s recentním výskytem na území ČR z přílohy II a IV Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. Směrnice o stanovištích.

Informační letáky druhů:

roháč obecný (Lucanus cervus) - ZDE

tesařík alpský (Rosalia alpina) - ZDE

tesařík obrovský (Cerambix cedro) - ZDE

střevlík ménétriesův (Carabus menetriesi) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.