Seznam druhů ve skupině druhů netopýr Brandtův (Myotis brandtii) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) netopýr černý (Barbastella barbastellus) netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) netopýr pestrý (Vespertilio murinus) netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) netopýr řasnatý (Myotis nattereri) netopýr rezavý (Nyctalus noctula) netopýr Saviův (Hypsugo savii) netopýr severní (Eptesicus nilssonii) netopýr stromový (Nyctalus leisleri) netopýr ušatý (Plecotus auritus) netopýr večerní (Eptesicus serotinus) netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) netopýr velký (Myotis myotis) netopýr vodní (Myotis daubentonii) netopýr vousatý (Myotis mystacinus) netopýr východní (Myotis blythii) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)
Kontakt na garanta:
RNDr. Vladimír Hanzal
vladimir.hanzal@nature.cz
Domů

Netopýři

Letouni (Chiroptera) představují největší taxonomickou skupinu savců, která je předmětem sledování stavu druhů dle Směrnice Rady č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Aktuálně se na území České republiky vyskytuje 25 druhů dvou čeledí (netopýrovití – Vespertilionidae a vrápencovití – Rhinolophidae). Z hlediska legislativy České republiky jsou pak všichni příslušníci tohoto řádu zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Šest z nich je v kategorii kriticky ohrožený, ostatní v kategorii silně ohrožený druh.

Sledování stavu letounů je prováděno ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON). Konkrétní extenzivní i intenzivní monitoring pak zahrnuje: 1) sčítání netopýrů na zimovištích, 2) sčítání letních kolonií, 3) sledování pomocí ultrazvukových detektorů, 4) odchyty do sítí, 5) telemetrické sledování. V případě prvních dvou metod se ve své podstatě jedná o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v roce 1969 a získaná data tak zásadně přispívají k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a početnosti jednotlivých druhů na území ČR, včetně objasnění příčin těchto změn. Moderní metody výzkumu (detektoring, telemetrie) získané výsledky významně doplňují z hlediska faunistiky i biologie a ekologie letounů.

V dalším textu nejsou hodnoceny druhy, jejichž výskyt na území ČR není spolehlivě prokázán (netopýr obrovský - Nyctalus lasiopterus) a druhy, které byly v roce 2007 na území ČR nově zjištěny (netopýr jižní - Pipistrellus kuhlii a netopýr menší - Myotis alcathoe).

Informační letáky druhů:

netopýr černý (Barbastella barbastellus) - ZDE

vrápenec malý (Rhinolophus hippoposideros) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.