Seznam druhů ve skupině druhů dutohlávka (Cladonia subgenus Cladina)
Kontakt na garanta:
Aleš Tenčík
alestencik@seznam.cz
Domů

Lišejníky

Lišejníky jsou ve Směrnici o stanovištích zařazeny pouze v příloze V, tedy mezi druhy, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování. Ve smylsu celého podrodu jsou zde uvedeny druhy dutohlávek z podrodu Cladina.
V České republice je recetně známo 6 druhů tohoto podrodu, které jsou dle připravovaného červeného seznamu lišejníků (Liška , in litt.) více či méně ohroženy.

Cílený monitoring těchto lišejníků byl započat v roce 2005, ale z důvodu časové a především finanční náročnosti byl v letech 2006-2007 značně redukován a v podstatě omezen pouze na několika málo lokalit nejohroženějšího druhu dutohlávky horské (Cladonia stellaris). Vzhledem k zařazení těchto lišejníků do přílohy V Směrnice o stanovištích nemá ČR povinnost intenzívně monitorovat jednotlivé druhy, vzhledem k jejich ohrožení v ČR by ale takové sledování bylo přinejmenším velice vhodné.
V současné době jsou pro všechny druhy podrodu Cladina zpracovány metodiky monitoringu a na monitorovaných lokalit byly v uvedeném období do terénních formulářů zaznamenávány důležité charakteristiky populací sledovaných druhů i lokalit. Takto získané údaje jsou dále zpracovávány a ukládány do Nálezové databáze AOPK ČR, dále jsou využity i informace o výskytu těchto druhů získaných z mapování biotopů ČR a v omezené míře i z publikovaných zdrojů a z databází některých lichenologů.

Druhy jsou řazeny abecedně podle českých jmen, nomenklatura je uvedena podle Katalogu lišejníků České republiky (Vězda A. & Liška J. 1999).

Literatura:
Vězda A. & Liška J.(1999): Katalog lišejníků České republiky. – Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, Průhonice, 283pp.

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.