Seznam druhů ve skupině druhů bobr evropský (Castor fiber) kočka divoká (Felis silvestris) křeček polní (Cricetus cricetus) kuna lesní (Martes martes) medvěd hnědý (Ursus arctos) myšivka horská (Sicista betulina) plch lesní (Dryomys nitedula) plšík lískový (Muscardinus avellanarius) rys ostrovid (Lynx lynx) sysel obecný (Spermophilus citellus) tchoř stepní (Mustela eversmannii) tchoř tmavý (Mustela putorius) vlk obecný (Canis lupus) vydra říční (Lutra lutra)
Kontakt na garanta:
RNDr. Vladimír Hanzal
vladimir.hanzal@nature.cz
Domů

Savci

Ze Směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin vyplývá pro Českou republiku povinnost sledovat a monitorovat (s výjimkou letounů) 14 druhů třídy savců (Mammalia). Tento počet zahrnuje ve své podstatě 2 skupiny.

První zahrnuje taxony, pro něž je plánováno zavedení Záchranných (Akčních) programů, tj. sysel obecný (Spermophilus citellus), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos).

Druhou pak tvoří tzv. „obtížně sledovatelné druhy“ – plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch lesní (Dryomys nitedula), myšivka horská (Sicista betulina), kočka divoká (Felis silvestris) a tchoř stepní (Mustela eversmannii). U těchto se v současné době počítá především s realizací extenzivního monitoringu.

Samostatnou kapitolu pak tvoří křeček polní (Cricetus cricetus), tchoř tmavý (Mustela putorius), kuna lesní (Martes martes), tedy druhy u nichž je rozšíření na území ČR víceméně známo, avšak informace o jejich početnosti jsou velice omezené. U těchto druhů se předpokládá realizace cílených, intenzivně zaměřených monitorovacích studií.

Při manipulaci se savci jsou dodržovány zásady ochrany živočichů proti týrání (AOPK ČR má akreditaci k provádění pokusů na zvířatech podle § 13 vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat).

Informační letáky druhů:

sysel obecný (Spermophilus citellus) - ZDE

křeček polní (Cricetus cricetus) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.