Seznam druhů ve skupině druhů bolen dravý (Aspius aspius) drsek menší (Zingel streber) drsek větší (Zingel zingel) hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii) hrouzek Vladykovův (Romanogobio vladykovi) jeseter malý (Acipenser ruthenus) ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni) ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser) lipan podhorní (Thymallus thymallus) losos obecný (Salmo salar) ostrucha křivočará (Pelecus cultratus) parma obecná (Barbus barbus) piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) sekavčík horský (Sabanejewia aurata) sekavec (Cobitis taenia) vranka obecná (Cottus gobio)
Kontakt na garanta:
RNDr. Milan Muška Ph.D.
milan.muska@nature.cz
Domů

Ryby

V současnosti je ve vodách ČR doložen výskyt celkem 60 druhů ryb a z toho je za nepůvodní považováno 11 druhů. V této statistice nejsou posuzovány ojedinělé náhodné výskyty.

Celkem bylo odevzdáváno 26 hodnotících zpráv za 16 druhů. V 5 případech byl stav z hlediska ochrany hodnocen jako příznivý, v 9 jako méně příznivý a ve 12 případech jako nepříznivý.

V současné době jsou na území České republiky trvale monitorovány lokality pouze pro vranku obecnou (Cottus gobio). Monitoring ostatních druhů z přílohy II, IV a V Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. Směrnice o stanovištích bude započat v příštím roce.

Při manipulaci s rybami jsou dodržovány zásady ochrany živočichů proti týrání (AOPK ČR má akreditaci k provádění pokusů na zvířatech podle § 13 vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat) i zásady správného zacházení s rybami.

Informační letáky druhů:

úhoř říční (Anguilla anguilla) - ZDE
losos obecný (Salmo salar) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.