O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Křivoklátsko (CZ0211001)

Ptačí oblast Křivoklátsko zahrnuje centrální nejzachovalejší partie Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (rozloha 31 960,1 ha je polovinou plochy CHKO). Území zaujímá velkou část Křivoklátské vrchoviny v nadmořské výšce 225-616 m a tvoří jej z více než 80 % lesy, které obsahují četné enklávy s přírodě blízkým charakterem, ponejvíce v 19 maloplošných zvláště chráněných územích, jinde i mimo ně (Lánská obora, prudké svahy a sutě, údolí Berounky).V nižších polohách převládají dubohabrové háje, výše na hlubších půdách bučiny s menším podílem jedle. Strmé rokle a sutě pod vrcholy pokrývá smíšený porost s lípou, javorem, jasanem a jilmem.

Novodobá lesnická péče se rozvíjí od začátku 19. století, proto má dnes na rovinatých územích převahu smrk, ač původně byl zastoupen jen slabě. Rozsáhlé jsou i výsadby borovice a modřínu. V posledním desetiletí se složení porostů blíží původnímu, ale zintenzivněním těžby prudce klesá jejich věk.

Předmětem ochrany vyhlášené oblasti jsou převážně druhy přirozených listnatých lesů – žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Doplňuje je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), který však preferuje spíše jehličnany, dále výr velký (Bubo bubo), obsazující převážně skalní výchozy, a ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící podél čistých vodních toků uvnitř oblasti.

Z dalších hnízdících druhů přílohy I směrnice ES o ptácích stojí za zmínku čáp černý (Ciconia nigra) – 4-6 párů, pěnice vlašská (Sylvia nisoria) – 25-35 párů, ťuhýk obecný (Lanius collurio) – 165-260 párů. Kromě druhů přílohy I v ptačí oblasti hnízdí řada dalších druhů, významných z hlediska České republiky, početně např. sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), krutihlav obecný (Jynx torquilla), skorec vodní (Cinclus cinclus) a rehek zahradní (Phoenicurus phooenicurus).

Zdroj informací:
Tichai, M., Hora, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Křivoklátsko. Dep. AOPK ČR, Praha, 12 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.