O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Žehuňský rybník - Obora Kněžičky (CZ0211011)

Ptačí oblast Žehuňský rybník-Obora Kněžičky o rozloze 1 963,9 ha je tvořena především dvěma národními přírodními rezervacemi (Žehuňský rybník, Žehuňská obora), dále dvěma přírodními památkami (Bludy a Báň), Dlouhopolským rybníkem a Báňským lesem, včetně polností mezi Dlouhopolským rybníkem a oborou.

Nejvýznamnějším prvkem celé oblasti je Žehuňský rybník, jeden z deseti největších rybníků ČR, založený v roce 1492 na řece Cidlině. Rybník protáhlého tvaru je poměrně mělký, s bohatým litorálem a velkými rákosinami, s navazujícími podmáčenými loukami, zejména ve východní části lokality, kde se také nachází několik ostrůvků. Rybník je každoročně loven, zpravidla v říjnu. Severně na návrší svědecké terasy byla v roce 1840 založena obora, kde jsou chováni především daňci a mufloni. V oboře se nachází 4 menší rybníky, z nichž nejvýznamnější je Kopičácký rybník. Dlouhopolský rybník, ležící při severní hranici oblasti, má rovněž dobře rozvinuté litorální porosty zejména v jižní části, ale ty byly v minulosti částečně poškozeny necitlivým vyhrnutím rybníka. V okolí rybníka se zachovaly ostřicové porosty a vstavačové loučky. Mezi Žehuňským rybníkem a návrším jsou chráněny významné lesostepní lokality PP Báň a Bludy.

Za více než 100 let sledování, bylo v oblasti zaznamenáno více než 260 ptačích druhů, v období posledních 15 let 248, z toho 145 hnízdících. Kromě druhů, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti, bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana), se zde dále vyskytuje dalších 41 druhů přílohy I směrnice o ptácích (17 hnízdících), např. bukač velký (Botaurus stellaris), čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák červený (Milvus milvus), orel mořský (Haliaëtus albicilla), moták pochop (Circus aeruginosus), moták pilich (Circus cyaneus), chřástal polní (Crex crex), chřástal malý (Porzana parva), kalous pustovka (Asio flammeus), lelek lesní (Caprimulgus aeuropaeus), ledňáček říční (Alcedo atthis), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad zahradní (Emberiza hortlulana). Z druhů významných pro Českou republiku a nezařazených do přílohy I se v území vyskytuje 44 druhů, z toho 22 hnízdících. Území je významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků a dravců, během zimování či tahu bylo zjištěno až 11 000-12 000 ptáků.

Zdroj informací:
Urbánek, L. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. Dep. AOPK ČR, Praha, 7 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.