O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Údolí Otavy a Vltavy (CZ0311034)

Severní část Písecka leží na území Středočeské pahorkatiny. Geologickým podložím je zde Středočeský pluton s převážně žulovým charakterem. Touto oblastí, která vytváří plochou parovinu v nadmořské výšce 330 (hladina Orlické přehrady) až 535 m, se prořezávají hluboká údolí řek Otavy a Vltavy i významnějších bočních přítoků, jako jsou Lomnice, Skalice či Hrejkovický potok. Hluboká kaňonovitá údolí řek, které jsou tvořeny skalními stěnami a skalnatými stráněmi, tvoří významný fenomén oblasti. I když byla část těchto údolí zaplavena po vybudování Orlické přehradní nádrže, dodnes si zachovala neporušený charakter s přírodě blízkými porosty a společenstvy.

Říční údolí jsou lemována rozlehlými lesními komplexy. Převládá kulturní les s uměle upravenou skladbou dřevin, ve které převažuje smrk a borovice lesní. V nesouvislých zbytcích se zachovaly přírodě blízké lesní porosty s bohatým zastoupením buku, dubu a lípy, které svým složením připomínají lesní porosty, které zdejší oblast pokrývaly před lidskou kolonizací. Příznivá druhová a věková skladba těchto porostů, nabídka hnízdních dutin a rozvolněnější charakter porostů s menším zápojem nejvyšších pater umožňují četný výskyt, ptačích druhů, které z mnohých lesnatých oblastí z důvodů monokulturního způsobu hospodaření vymizely.

Z dravců je na území souvislých lesních porostů plošně rozšířen jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Díky vhodným hnízdním příležitostem a dostatkem potravy na řekách i okolních rybnících je v posledních letech pravděpodobné i hnízdění orla mořského (Haliaeëtus albicilla). K významným druhům obývajícím toto území patří i čáp černý (Ciconia nigra).

Rozlehlé lesní komplexy podél systému říčních údolí jsou významnými hnízdišti sov, přičemž předmětem ochrany jsou zde dva druhy - výr velký (Bubo bubo) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Mezi běžné druhy patří právě kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus). Výr velký (Bubo bubo) hnízdí nejčastěji na obtížně přístupných skalnatých stráních říčních údolí, případně ve starých stromových hnízdech jiných velkých ptáků. Pravidelně zde hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).

Ve starších lesích je běžný datel černý (Dryocopus martius), ve zbytcích listnatých lesů vyšších věkových kategorií hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a žluna šedá (Picus canus). Celkem v oblasti hnízdí sedm druhů datlovitých.

K charakteristickým zástupcům řádu pěvců patří především některé druhy vázané na dostatek starších stromů s hnízdními dutinami, jako je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) či vzácně lejsek malý (Ficedula parva). V poslední době se rozšířil krkavec velký (Corvus corax).

Zdroj informací:
Bureš, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Údolí Otavy a Vltavy. Dep. AOPK ČR, Praha, 6 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.