O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Nádrž vodního díla Nechranice (CZ0421003)

Vodní nádrž na řece Ohři 11 km severozápadně od Žatce a 6 km východně od Kadaně, s 50 m vysokou zemní sypanou hrází, dlouhou v koruně 3280 m. Vodní plocha měří 1338 ha (ptačí oblast 1191,5 ha), délka vzdutí je 8,5 km, maximální hloubka 46 m. Stavba byla dokončena v roce 1968.

Předmětem ochrany je zde husa polní (Anser fabalis) a vodní ptáci vyskytující se na zimovišti v počtu vyšším než 20.000 ex.

Ornitologický význam Nechranické nádrže je dán velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové cestě vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami na kraji Žatecké roviny (dle geomorfologického členění České republiky Mostecká pánev - Žatecko, Lounsko, Radonicko) a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující husy polní (Anser fabalis). Význam lokality jako tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat výsledky pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995. Počty zimujících husí vzrostly za posledních deset let z několika set exemplářů až na 20 000. Zároveň celkový počet zimujících vodních ptáků v prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 ptáků. Přestože Nechranická přehrada je v letní sezóně velmi intenzivně rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybářským revírem, v období podzimního tahu a zimování je vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků.

Zdroj informací:
Tejrovský, V. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Nádrž vodního díla Nechranice. Dep. AOPK ČR, Praha, 3 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.