O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Novodomské rašeliniště - Kovářská (CZ0421004)

Ptačí oblast o rozloze 15 962,6 ha se nachází na hřebenu Krušných hor a rozkládá se od Nové Vsi v Horách na východě přes oblast kolem Hory sv. Šebestiána, oblast kolem Přísečnické přehrady a přes Kovářskou až po vrchol Macechy na západě. Jedná se o krušnohorskou parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů. Oblast má charakter slabě zvlněné krajiny s mírnými svahy a jednotlivými vrcholy kopců. Krušné hory mají pestrou geologickou stavbu. V dávných dobách byla na krušnohorských hřebenech pouze tundrové vegetace a na některých místech později vznikala rozsáhlá rašeliniště. Před příchodem člověka pokrývaly většinu území jedlobukové pralesy, které však byly postupně zhruba od poloviny 18. století pozměněny ve smrkové monokultury. V 70. a 80. letech 20. století došlo vlivem extrémně vysokých imisí, zejména pak oxidu siřičitého, k rozpadu značné části porostů a k vytvoření rozsáhlých imisních holin. Z širšího přírodovědeckého pohledu jsou nejvýznamnějšími biotopy v Krušných horách rašeliniště (vrchoviště rozvodnicového typu), zbytky původních a přirozených lesních porostů a květnaté louky. Nejvýznamnější rašeliniště se nacházejí v oblasti Macechy, Horní Halže, Kovářské, Mezilesí, Výsluní, Pod Jelení horou a Novoveské rašeliniště, Polské a Novodomské rašeliniště, Pohraniční, Slepičí step, Volárna a oblast Medvědí hory. Zbytky původně rozsáhlejších bukových porostů zůstaly zejména v oblasti Jelení hory, PR Bučina na Kienhaidě a PR Buky a javory v Gabrielce.

Z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků jsou nejvýznamnější stanovišti rašeliniště, zbytky původních porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných smrčin a podmáčené louky. Z hlediska výskytu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) jsou dnes velmi významné i rozvolněné části imisních porostů, kde v současné době převažují porosty břízy.

Předmětem ochrany jsou dva druhy přílohy I směrnice o ptácích se zcela odlišnými nároky na stanoviště – tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a žluna šedá (Picus canus). Z dalších 14 druhů přílohy I mají významné populace chřástal polní (Crex crex) – 50-70 párů, sýc rousný (Aegolius funereus) – 20-50 párů a datel černý (Dryocopus martius) – 40-70 párů.

Kromě druhů přílohy I jsou charakteristickými a významnými druhy pro tuto oblast např. bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 20-40 párů, sluka lesní (Scolopax rusticola) – 30-60 párů, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2-5 párů, puštík obecný (Strix aluco) – 20-30 párů, křepelka polní (Coturnix coturnix) – 50-70 párů, krutihlav obecný (Jynx torquilla) – 20-40 párů, linduška luční (Anthus pratensis) – 200-300 párů, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 60-80 párů, kos horský (Turdus torquatus) – 1-3 páry, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) – 5-8 párů, ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – 40-60 párů.

Z hlediska současného ohrožení populace tetřívka obecného se jako jeden z významných faktorů jeví rozvoj masové turistiky, a to hlavně zimních sportů v oblasti rašelinišť. Jedná se jak o klasické zimní běžecké stopy, tak v poslední době velmi rozšířené používání sněžných skútrů. Pravidelné ježdění skútry v oblasti zimujících populací může mít v budoucnu velmi výrazný negativní vliv.

V celé oblasti stále rovněž přetrvává velký tlak na stavbu větrných elektráren, a to i v oblastech pravidelných tokanišť a hnízdišť tetřívka obecného. V ptačí oblasti, jež je vyhlášena pro druh, u něhož je známo negativní ovlivnění provozem větrných elektráren, by tyto stavby neměly být vůbec umísťovány.

Zdroj informací:
Tejrovský, V. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Novodomské rašeliniště - Kovářská. Dep. AOPK ČR, Praha, 6 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.