O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (CZ0511007)

Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady se rozkládá z větší části v Libereckém kraji (v jihovýchodní části okresu Česká Lípa), částečně zasahuje do Středočeského kraje (okres Mladá Boleslav). Celková rozloha je 9 408,8 ha.

Území je jedinečné kombinací velmi suchých stanovišť na pískovcových horninách s převážně borovými porosty s nízkou, zpravidla vřesovištní vegetací a pestrou mozaikou mokřadních biotopů, jako jsou podmáčené louky, rozsáhlé rákosiny, rašeliniště a rybniční soustavy (dokeská a hradčanská). Zvlněná pískovcová pahorkatina je zpestřena vrchy jež dominují svojí výškou v krajině (Bezděz, 603 m n. m.), budované vulkanickými horninami, porostlé přirozenými smíšenými resp.listnatými lesy s převahou buku.

Největší z rybníků je Máchovo jezero o rozloze 270 ha (do ptačí oblasti patří jen jeho východní záliv), ostatní rybníky jsou podstatně menší: Břehyně - 91 ha, Novozámecký - 38 ha Heřmanický - 20 ha. Území je odvodňováno řekou Ploučnicí s několika přítoky.

Přírodovědný význam oblasti zvýrazňuje sedm maloplošných zvláště chráněných území. Mezinárodně významnými mokřady chráněnými Ramsarskou úmluvou jsou NPR Novozámecký rybník (368,46 ha) a mokřadní část NPR Břehyně-Pecopala (903,5 ha). Síť chráněných území dotváří NPP Swamp (1,45 ha), PR Slunečný dvůr (2,9 ha), PR Velký a Malý Bezděz (28,21 ha), PR Hradčanské rybníky (144,65 ha) a PP Konvalinkový vrch (3,02 ha).

Předmětem ochrany je zde 5 druhů - jeřáb popelavý (Grus grus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia svecica) a moták pochop (Circus aeruginosus).

Vývoj avifauny v posledních 20 letech doznal značných změn. Pravděpodobně od roku 1981 začal hnízdit jeřáb popelavý (Grus grus), od roku 1991 pak orel mořský (Haliaeetus albicilla). Nástup slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) v širší oblasti byl zaznamenán po roce 1980, hnízdění v ptačí oblasti bylo prokázáno v roce 1995. Luňák červený (Milvus milvus) byl zaznamenán v širší oblasti jako hnízdící druh v roce 1981, v ptačí oblasti až v roce 2001. Řada druhů v oblasti vyhynula, např. rybák obecný (Sterna hirundo) (1987 na Máchově jezeře) a husa velká (Anser anser) (1984 na Novozámeckém rybníce). V posledních letech se rychle snížila početnost moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) ale i racka chechtavého (Larus ridibundus). Příčinou jsou antropomorfní zásahy všeho druhu, vliv meliorací a rekultivací, doznívající chemizace, rušení hnízdišť lidskou činností, ať již nedovoleným vstupováním do chráněných území, rostoucí rekreací i přímou likvidací druhů jak predátory, tak i lidmi. Z významných druhů má jeřáb popelavý mírně vzestupný trend populace, slavík modráček své početní stavy snižuje, i když územně se šíří (mimo Novozámecký rybník bylo zjištěno po jednom páru na Jestřebských slatinách a Heřmanickém rybníce). Početní stavy lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) i motáka pochopa (Circus aeruginosus) v oblasti jsou stabilní. Po zástřelu samice orla mořského v hnízdním období roku 2003 bohužel stagnuje i populace tohoto druhu.

Ornitologické průzkumy v oblasti, zejména na Novozámeckém rybníku, mají více než stoletou tradici a množství zpráv umožňuje sledovat vývoj zdejší avifauny od konce 19. století do současnosti.

Zdroj informací:
Honců, M. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. Dep. AOPK ČR, Praha, 11 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.