O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Krkonoše (CZ0521009)

Ptačí oblast Krkonoše pokrývá celé území Krkonošského národního parku a část jeho ochranného pásma v podhůří (plocha 40.938,9 ha). Leží na severovýchodě Čech podél hranice s Polskem, v nadmořské výšce 400-1602 m a klimaticky spadá do mírného pásu, s vysokým množstvím srážek (ročně zhruba 800 mm na úpatí a 1400 mm na hřebenech) a s nízkými teplotami (průměrná roční teplota mezi 6,1 oC v podhůří a 0,2 oC na nejvyšším vrcholu). Výškovým rozpětím pokrývá čtyři vegetační stupně (submontánní, montánní, subalpínský, alpínský) a jako jediná česká oblast výrazně přesahuje horní hranici lesa, probíhající mezi 1200-1300 m n. m. Zhruba 67 % území pokrývají lesy, vodní prostředí zastupují horní úseky potoků a řek a četná rašeliniště.

Během uplynulých zhruba 100 let bylo v Krkonoších zjištěno kolem 250 hnízdících a migrujících druhů ptáků. Ze 155 druhů zjištěných v letech 1991-94 je 62 uvedeno mezi zvláště chráněnými v ČR a 32 v příloze I směrnice ES o ptácích. Dle výskytu významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější partie Krkonoš řadí alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech a mozaika lesních a lučních biotopů na jihovýchodě území. Během jarního a podzimního tahu protahuje přes pohoří řada ptačích druhů ve vysoké početnosti, žádná důležitá tahová zastávka se zde však nenalézá.

Předmětem ochrany je zde 7 druhů - čáp černý (Ciconia nigra), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), slavík modráček tundrový (Luscinia s. svecica) a lejsek malý (Ficedula parva).

Přírodní prostředí Krkonoš a druhotně tak i ptáci jsou v současnosti ovlivňovány několika důležitými faktory: především (1) imisně ekologickým zatížením [velkoplošný rozpad lesních porostů: ústup lesních druhů ptáků a nárůst druhů otevřených prostranství], (2) intenzivním cestovním ruchem [6-8 milionů návštěvníků ročně a následné aktivity spojené s jejich pobytem: rušení ptáků především na hnízdištích], (3) ekonomickým využíváním území [požadavky na výstavbu nových objektů a zařízení, obvykle spojené s nároky na odlesnění: ovlivnění především lesních druhů ptáků], (4) obhospodařováním luk [intenzivní kosení a pastva: ničení stanovišť a hnízd], (5) zvýšenou kyselostí vodních toků [kyselé srážky: ovlivnění početnosti druhů potravně vázaných na vodní prostředí].

Zdroj informací:
Flousek, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Krkonoše. Dep. AOPK ČR, Praha, 13 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.