O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Komárov (CZ0531013)

Ptačí oblast se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice v Čechách, Horní Roveň, Horní Ředice, Kladina, Komárov u Holic, Lány u Dašic a Ostřetín. Území zahrnuje především zemědělské pozemky, které jsou většinou v kategorii orná půda. Jen malý podíl pozemků je trvale zatravněn. Rozsáhlý meliorační systém malého vodního toku Lodrantka odvodňuje ploché území kulturní stepi. Komplikované nivelační a pedologické poměry přirozeně snižují účinnost odvodnění tak, že i obvyklé srážkové poměry znemožní dokončovat zemědělské práce na pozemcích v kompletním rozsahu. Výsledkem je, že na konci vegetačního období je na území řada větších či menších ploch s nesklizenými zemědělskými plodinami nebo pícninami a nezoraných strnišť. Jsou zde vytvořeny vhodné podmínky pro přežívání populace hlodavců (hraboše polního apod.) a vegetace vytváří vhodný úkryt.

Ornitologický význam kulturní krajiny u Komárova souvisí se specifickými možnostmi zemědělského využití lokality. Lokalita je významným zimním shromaždištěm (nocovištěm) a zdrojem potravy (kořisti) pro motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovku (Asio flammeus), kteří jsou zde také předmětem ochrany. Pardubicko (Střední Polabí) je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže hlodavci na polích, kteří slouží za potravu zimujícím dravcům a sovám, jsou jen málokdy nedostupní. Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků. Ptáci nocují na podmáčených plochách s ostřicovými enklávami, starými neposečenými travní porosty a nesklizeným obilím a vojtěškou. K lovu kořisti přednostně využívají nízké travní porosty, podmáčené neobdělávané plochy a sklizená obilná a vojtěšková pole. Početnost v různých letech kolísá s ohledem na potravní nabídku na lokalitě a v jejím širším okolí. Pustovky v území rovněž nepravidelně hnízdí v počtu až 3-5 párů. Oblast je také významnou tahovou lokalitou pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého.

Zásadním problémem ptačí oblasti je plánovaná výstavba rychlostní silnice R 35, kvůli které byly účelově změněny původně navržené hranice.

Zdroj informací:
Bělka, T., Koza, V., Brinke, T. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Komárov. Dep. AOPK ČR, Praha, 5 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.