O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Jaroslavické rybníky (CZ0621031)

Pozemky Jaroslavických rybníků mají historickou návaznost na areál zámku Jaroslavice. V době jeho rozkvětu byl vybudován Zámecký rybník, později však pozemky byly dlouhou dobu využívány jako orná půda a rybník byl obnoven až v roce 1948. Koncem 50. let 20. století byly vybudovány rybník Horní, výtažníky a sádky.

Jaroslavické rybníky mají význam především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Jelikož jde o soustavu vodních nádrží různé velikosti a hloubky, s různým způsobem využití a s různým rozsahem litorálních porostů a dalších biotopů, poskytují vhodné životní prostředí pro ptačí druhy s různými nároky na prostředí. Největší vodní plocha, Zámecký rybník, má výměru cca 190 ha a průměrnou hloubku 1 m. Litorální porost tvořený rákosem se vyskytuje pouze v jeho jihozápadním cípu. Druhou největší vodní plochou je Horní rybník s 59 ha, se zcela zanedbatelnými litorálními porosty a podlouhlými ostrůvky, které vznikly při odbahňování rybníka v 80. letech minulého století. Východní část areálu tvoří šest výtažníků o výměře 0,9-6,5 ha. Dva nejmenší při vstupu do areálu jsou využívány ke sportovnímu rybolovu a vzhledem k vysoké návštěvnosti jsou ornitologicky nevýznamné. Ostatní jsou klidnější, po obvodu zarostlé úzkým pruhem rákosu nebo orobince. Místy se tyto porosty rozšiřují do vodní plochy a zarůstají též hrázky oddělující jednotlivé výtažníky.

Jediným druhem přílohy I směrnice ES o ptácích, který je předmětem ochrany Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky (357 ha), je kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Z dalších druhů přílohy I v oblasti pravidelně hnízdí čáp bílý (Ciconia ciconia), moták pochop (Circus aeruginosus) a ledňáček říční (Alcedo atthis), vzácně luňák hnědý (Milvus migrans). Výjimečně zahnízdili chřástal malý (Porzana parva) v roce 1959, tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) v roce 1995 a racek černohlavý (Larus melanocephalus) v roce 1997.

Členitý prostor výtažníků s hrázkami zarostlými mokřadní vegetací je příhodný pro hnízdění zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). První zprávy o jejím hnízdění na Jaroslavických rybnících pocházejí z počátku 70. let 20. století. Od roku 1995 bylo každoročně prokázáno hnízdění nejméně dvou párů, v roce 2002 bylo při jedné kontrole zaznamenáno 9 rodinek.

K významným hnízdícím druhům patří dále husa velká (Anser anser), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a další. Nepravidelně bývá zjišťováno možné hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris), čírky modré (Anas querquedula), lžičáka pestrého (Anas clypeata), výjimečně i čírky obecné (Anas crecca). Na Horním rybníce hnízdilo ještě v roce 1995 nejméně 7 párů a v roce 1997 6-8 párů potápky černokrké (Podiceps nigricollis).

V břehových porostech rybníků hnízdí datel černý (Dryocopus martius), možná i strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Za potravou zalétá čáp černý (Ciconia nigra).

Na podzim se na Jaroslavických rybnících shromažďují labutě velké (Cygnus olor), husy velké (Anser anser), kachny (Anas sp., Aythya sp.), lysky černé (Fulica atra) a v době výlovů volavky popelavé (Ardea cinerea), volavky bílé (Egretta alba), rackové chechtaví (Larus ridibundus), různé druhy bahňáků (Charadriiformes) a další.

Na jaře nebo v létě bývá často některý z výtažníků na nižší hladině nebo vypuštěný a stává se velice atraktivní lokalitou pro brodivé ptáky, bahňáky a rybáky, mezi kterými jsou často velmi vzácné druhy, např. v roce 1997 kulík mořský (Charadrius alexandrinus). Na tahu nebo při náhodných záletech byli dále zastiženi kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus), ibis hnědý (Plegadis falcinellus), volavka vlasatá (Ardeola ralloides), koliha velká (Numenius arquata), 5 druhů rybáků (Sterna  sp., Chlidonias sp.) a další. V zimě zde bývají pravidelně pozorovány jednotlivé exempláře orla mořského (Haliaeetus albicilla).

Zdroj informací:
Horal, D., Škorpíková, V. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Jaroslavické rybníky. Dep. AOPK ČR, Praha, 4 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.