O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Králický Sněžník (CZ0711016)

Ptačí oblast Králický Sněžník o rozloze 30 191,7 ha zahrnuje podhůří Králického Sněžníku. Jde o kopcovitý terén v nadmořské výšce od 420 m do 900 m; nejvyšším bodem oblasti je Klepý s 1 143 m n. m. Přibližně 60 % území spadá do Olomouckého kraje a zbytek do Pardubického kraje. V oblasti převažují louky, v blízkosti lidských sídel se zvyšuje podíl pastvin. V menší míře je zastoupena orná půda. Loukami a pastvinami často vedou drobné vodoteče, kolem kterých bývají liniově roztroušeny listnaté keřovité a stromové porosty. Stovky hektarů luk jsou obhospodařovány extenzivně a poskytují tak výborné podmínky pro chřástala polního (Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995 a který je jediným předmětem ochrany ptačí oblasti. Téměř polovina zemědělců hospodaří v systému ekologického hospodaření, ale postupně se rozšiřující pastva dobytka a zintenzivnění zemědělské produkce určitých oblastí začíná chřástaly z řady lokalit vytlačovat.

Velmi početná, ještě hojnější než chřástal polní, je na území ptačí oblasti křepelka polní (Coturnix coturnix), z dalších významných ptačích druhů se zde vyskytují: bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), cvrčilka zelená (Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio)a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).

Zdroj informací:
Chaloupek, R., Hampl, A. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Králický Sněžník. Dep. AOPK ČR, Praha, 3 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.