Seznam přírodních stanovišť 1340 2330 3130 3140 3150 3160 3220 3230 3240 3260 3270 4030 4060 4070 4080 40A0 5130 6110 6150 6190 6210 6210 6230 6240 6250 6260 6410 6430 6440 6510 6520 7110 7120 7140 7150 7210 7220 7230 8110 8150 8160 8210 8220 8230 8310 9110 9130 9140 9150 9170 9180 9190 91D0 91E0 91F0 91G0 91H0 91I0 91T0 91U0 9410 o x y z
Kontakt na garanta:
Ing. Tereza Králová
ARCHLDAP_tereza.kralova@nature.cz
Domů

Přírodní stanoviště

Přírodní stanoviště (habitaty) - Hodnocení stavu

Přírodní stanoviště (habitaty) - Metodiky hodnocení stavu ZDE

Metodika monitoringu biotopů ZDE

Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů ZDE

Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů v angličtině ZDE

Příručka hodnocení biotopů ZDE

Kniha Mapování biotopů v České republice ke stažení ZDE

Katalog biotopů České republiky ke stažení ZDE

 

Prezentace o mapování biotopů v angličtině ZDE

Biotop (stanoviště) je místo, v němž žije společenstvo organismů. Je to prostředí, které splňuje charakteristické nároky pro život pro dané druhy rostlin a živočichů. Je ovlivněn podmínkami podnebí, půdního podkladu a vlivem okolních organismů.

V České republice máme celkově 161 přírodních biotopů, které jsou členěny do osmi formačních skupin; Vodní toky a nádrže (zkratka V), Mokřady a pobřežní vegetace (M), Prameniště a rašeliniště (R), Skály, sutě a jeskyně (S), Alpínské bezlesí (A), Sekundární trávníky a vřesoviště (T), Křoviny (K) a Lesy (L). Dále máme také 14 typů nepřírodních biotopů, které jsou označeny písmenem X.

Habitat (též přírodní stanoviště) je soubor biotopů určitého typu (též agregované biotopy). Ne všechny přírodní biotopy jsou součástí některého z habitatů. Seznam habitatů je uveden ve Směrnici Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice jich máme celkem 60. Z těchto přírodních stanovišť byla vytvořena síť lokalit Natura 2000.

Sledování stavu biotopů probíhá na dvou úrovních.

Aktualizace vrstvy mapování biotopů přináší mimo jiné vedle zpřesňování samotné vrstvy také údaje o rozloze všech typů přírodních stanovišť v ČR a informace o změnách v jejich struktuře a funkcích. V roce 2007 byl zahájen první ročník dvanáctiletého cyklu aktualizace biotopů, během kterých proběhne aktualizace na celém území ČR. V roce 2007 probíhá aktualizace 280 okrsků (tedy 8,1% území ČR).

Monitorovací plochy, na kterých je detailně sledován vývoj jednotlivých biotopů na reprezentativním vzorku ploch, tzv. trvalých monitorovacích plochách (TMP). Součástí monitoringu na vybraných TMP je i půdní monitoring. V roce 2007 je monitorováno 832 ploch.

Informační letáky biotopů:

vápnitá slatiniště (R2.1) - ZDE
vápnité bučiny (L5.3) - ZDE
blatkový bor (L10.4) - ZDE

Převod stanovišť na biotopy

Rozloha biotopů České republiky ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.