Seznam biotopů T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin
DomůPřírodní stanoviště

Evropská suchá vřesoviště (4030)

Třída habitatů

Vřesoviště a křoviny mírného pásu, Tvrdolisté křoviny

Popis

Vegetace drobných keříčků s převahou vřesu, v horských a podhorských polohách též s borůvkou a brusinkou, vzácně s medvědicí nebo s vřesovcem, v pahorkatině jihozápadní Moravy i s kručinkou chlupatou. Přimíšeny jsou různé druhy trávy, ostřice a širokolistých bylin, celkově však jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a lišejníky. Primární výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Na zásaditých horninách se vyskytují jen na odvápněných půdách. Sekundární výskyty vznikají po odlesnění na místech acidofilních doubrav, borových doubrav, acidofilních bučin, reliktních borů a smrčin. Půdy jsou minerálně chudé, mělké nebo hlubší s vyluhovaným půdním horizontem. Rozkladem opadu z keříčků dochází k okyselování půdy. Při zastínění tato světlomilná vegetace rychle ustupuje, proto je třeba zvláště sekundární lokality obhospodařovat (vypalování, pastva).

Priorita

Ne

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.