Seznam biotopů T3.3A - Subpanonské stepní trávníky
DomůPřírodní stanoviště

Subpanonské stepní trávníky (6240)

Třída habitatů

Přirozené a polopřirozené travinné formace

Popis

Tato jednotka se u nás vyskytují výhradně na jižní Moravě v panonské biogeografické oblasti. Představuje zapojené až mezernaté obvykle druhově bohaté trávníky s dominancí trsnatých travin (kostřava valiská, ostřice nízká, různé druhy kavylů) a výskytem celé řady panonských druhů, významné je také zastoupení vstavačovitých. Tato společenstva se vyskytují obvykle na výslunných svazích, zpravidla na bazických horninách (vápence, vápnité slepence, vápnité paleogenní i neogenní sedimenty, spraše, čediče, amfibolity, hadce) na různě hlubokých půdách, od mělkých rendzin a rankerů až po hluboké půdy na spraši.

Priorita

Ano

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.