Seznam biotopů T1.7 - Kontinentální zaplavované louky
DomůPřírodní stanoviště

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii (6440)

Třída habitatů

Vlhké a mezofilní louky

Popis

Nivy na dolních tocích velkých řek v teplých a suchých, kontinentálně laděných oblastech. Půdy jsou hlinité až jílovité, na dlouhodoběji zaplavovaných místech oglejené až glejové, někdy mírně zasolené, dobře zásobené živinami, v létě vysýchající. Nezbytným předpokladem pro rozvoj tohoto typu luk jsou pravidelné jarní záplavy. Délka záplav je různá podle umístění porostu v terénu, v nejvýše položených místech trvá jen krátce v období kulminace povodňové vlny, mírné terénní sníženiny mohou být naopak zaplaveny od jara až do června nebo července.

Louky jsou obvykle druhově bohaté, plně zapojené. Převažují v nich vlhkomilné traviny psárka luční, ostřice dvouřadá, sítina černavá, lipnice bahenní a luční.

Priorita

Ne

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.