Seznam biotopů L3.3A - Panonsko-karpatské dubohabřiny L3.4 - Panonské dubohabřiny
DomůPřírodní stanoviště

Panonské dubohabřiny (91G0)

Třída habitatů

Listnaté opadavé lesy

Popis

Zonálně mezofilní (slabě hygrofilní) smíšené listnaté lesy s převahou dubu nebo habru. Stanoviště lze rozdělit na dvě ekologicky odlišné jednotky.

Karpatské dubo-habrové lesy, nejčastěji s příměsí buku na různých geologických podložích a půdách typu kambizem. Podrost má travinný charakter v němž se výrazně uplatňuje ostřice chlupatá. Další přítomné mezofilní druhy jsou typické jak pro bučiny tak pro doubravy.

Druhou jednotkou jsou dubo-habrové panonské porosty, které se nacházejí v nejteplejších oblastech naší republiky. Lesy s dominantním dubem letním se vyskytují na terasách, pokrytých sprašovými hlínami, ve vyšších místech aluvií, v nížinách a širších dnech kotlin. Na svazích v pahorkatinách jsou rozšířené smíšené porosty dubu zimního i letního s hojným habrem.

Obě jednotky se vyskytují na hlubších půdách s dostatkem živin. Pro zachovalé porosty je typické dobře vyvinuté keřové patro s teplomilnými druhy. V druhově bohatém bylinném poschodí jsou zastoupené mezofilní druhy, významně se uplatňují teplomilné prvky doubrav.

Priorita

Ano

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.