Seznam biotopů L8.2 - Lesostepní bory
DomůPřírodní stanoviště

Lesostepní bory (91U0)

Třída habitatů

Jehličnaté lesy

Popis

Dominantní dřevinou řídkého a zakrslého stromového patra je borovice lesní a vzácně jsou přimíšeny duby nebo bříza bělokorá. Keřové patro má pokryvnost zpravidla do 50 % a může být druhově bohaté. Velmi bohaté a hustě zapojené je patro bylinné. Dominantními druhy jsou válečka prapořitá, ostřice chabá a o. nízká, vzácněji také pěchava vápnomilná. Význačná je přítomnost konikleců, vstavačovitých a fytogeograficky zajímavý je společný výskyt druhů boreokontinentálních až eurosibiřských lesostepních (např. medvědice lékařské, brusnice borůvky, koniklece otevřeného a hruštičkovitých) a druhů perialpidských až submediteránních (např. černohlávku velkokvětého, pěchavy vápnomilné a ožanky kalamandry). Mechové patro není vždy přítomno a má velmi kolísavou pokryvnost.

Lesostepní bory se vyskytují na nepříliš strmých svazích jižní orientace i v rovinatých polohách v nadmořských výškách do 400 m. Geologickým podkladem jsou slínovce, resp. opuky a vápnité pískovce. Půdy jsou mělké rendziny, pararendziny a vápnité slinovatky se špatným provzdušněním, vysokým podílem skeletu a s tendencí střídavého zamokřování a vysýchání.

Priorita

Ne

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.